Zelforganisatie bij Lijn5

Lijn5 is sterk aan het veranderen. De inhoudelijke en financiële stelselwijziging van de jeugd vragen hierom. De organisatie is hierdoor steeds in ontwikkeling, waarbij onze visie op behandeling leidend is.

Bij Lijn5 staan de cliënt en de zorgprofessional centraal. Dit betekent dat onze hulpverlening - met ingang van 1 januari 2015 - zo dicht mogelijk rondom de cliënt en dichtbij de gemeenten in geografische clusters georganiseerd is.

Zelforganiserende teams

In ieder cluster werken zelforganiserende teams aan het vormgeven van behandeling en begeleiding die optimaal aansluit bij de lokale en regionale zorgvraag van cliënten en samenwerkingspartners. De teamleden hebben naast hun professionele verantwoordelijkheid, de ruimte én verantwoordelijkheid om dit samen met elkaar te realiseren.

Deze zelforganisatie vraagt een andere manier van werken op organisatie-, team- en individueel niveau. Om medewerkers hierbij te helpen heeft Lijn5 organisatie- en teamcoaches aangesteld. Hun uitgangspunt blijft altijd het benutten van de eigen kracht, creativiteit en energie van de medewerkers. Zij zorgen uiteindelijk zelf voor de verandering en oplossingen. 

Binnen de clusters zijn de verschillende disciplines van Lijn5 zoveel mogelijk verenigd. De clustermanager is eindverantwoordelijk voor de hulpverlening in het betreffende cluster. Zowel de teams als de clustermanagers worden ondersteund door de afdeling Service & Ondersteuning en het Kennis- en Innovatienetwerk.