Werkwijze stage

Doel van de stage

Het doel is om kennis, houding, vaardigheden en inzichten (verder) te ontwikkelen, zodat je de door de opleiding gestelde eindtermen kunt halen. Deze eindtermen zijn erop gericht na je diploma als beginnende beroepskracht zelfstandig te kunnen functioneren.

Eindtermen vanuit de opleiding

Bij zowel MBO- als HBO-instellingen zijn eind jaren ’90 opleidingsprofielen en kwalificaties ontwikkeld waaraan de studenten aan het eind van hun opleiding, inclusief de stageperiode, moeten voldoen. Als richtlijn voor invulling van deze stageperiode hanteert Lijn5 het opleidingsprofiel zoals dat is vastgelegd door het Landelijk Opleidingsoverleg SPH.

Stageperiode

Onze voorkeur gaat uit naar een stageperiode van tien maanden met minimaal drie werkdagen per week.

Stagebegeleiding

Tijdens jouw stageperiode bij Lijn5 krijg je een ervaren groepsleider aangewezen als stagebegeleider. Deze groepsleider is jouw eerste aanspreekpunt tijdens je stage. Hij/zij zal jou inwerken en begeleiden. Daarnaast heeft onze stagebegeleider contact met docenten van jouw opleiding en beoordeelt hij/zij de praktische uitvoering van stageopdrachten.

Indeling van de stageperiode

Jouw stageperiode bij Lijn5 bestaat uit drie fases:

  1. De inwerkfase van twee maanden waarin de kennismaking met de organisatie, de doelgroep en het leef- en behandelklimaat centraal staan.
  2. De uitvoeringsfase van zes maanden waarin je aan de slag gaat met diverse taken en verantwoordelijkheden.
  3. De verdiepingsfase van de laatste twee maanden waarin je dieper ingaat op de verschillende taakgebieden.