Werken en leren bij Lijn5

Het slagen van een behandeling wordt in belangrijke mate bepaald door de deskundigheid van onze hulpverleners. Werken bij Lijn5 is daarom gericht op je professionele ontwikkeling én je persoonlijke ontwikkeling.

Werken bij Lijn5 betekent continu bijblijven in je vakgebied. Lijn5 heeft daarom een scholingsaanbod dat is afgestemd op de functie en de locatie waar je werkt. Soms is dit een e-learning module, soms gecombineerd met een fysieke bijeenkomst waarin met de vaardigheden worden geoefend.

In dit scholingsaanbod vind je onder andere:

Verder werk je aan je persoonlijke ontwikkeling door onder andere reflectie en het volgen van een ontwikkelcyclus. Hiervoor zijn diverse online tools aanwezig. Hierin heb je zelf de regie.

  •    WvW-2015-07-04_188

Introductie nieuwe medewerkers 

In dit introductieprogramma leer je Lijn5 beter kennen.
Voor alle medewerkers wordt ingegaan op de visie en missie van Lijn5, het personeelsbeleid, privacy en systemen.
Voor de medewerkers in het primaire proces komen in deze introductie ook doelgroep, methodieken, behandelcyclus en dergelijke aan bod.

Competentiegericht werken

Bij Lijn5 gaan we uit van wat jongeren al wél kunnen om van daaruit nieuwe vaardigheden te leren. Samen met je collega’s creëer je een veilige omgeving, waarin jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen; de kans krijgen om vaardigheden te oefenen, talenten te ontplooien en nieuw gedrag te leren. Onze visie is dat het belonen van positief gedrag leidt tot een positieve ontwikkeling. In de training leer je werken met het sociaal competentiemodel. Je oefent met de verschillende middelen en technieken die het model biedt, zoals observeren, feedback geven, instructies voor het leren van vaardigheden en grenzen stellen.

Systeemgericht werken

Kinderen zijn en blijven onlosmakelijk verbonden met hun ouders. In de behandeling zien we het kind of het gedrag daarom niet als losstaand probleem, maar als onderdeel van het functioneren van het gezinssysteem. In de training leer je hoe je ouders en het netwerk optimaal kunt betrekken en begeleiden bij de behandeling. Je ontwikkelt gespreksvaardigheden, herkent en leert omgaan met weerstand en oefent in rollenspellen met eigen casuïstiek.

Dialooggericht werken

In het werken met de jongeren speelt communicatie een beslissende rol; het (leren) praten én luisteren, het aangaan van de dialoog met jongeren. Dialogisch communiceren is een basishouding binnen Lijn5 en gaat uit van een wederzijds respect, erkenning en de bevestiging er te mogen zijn. Een van de kernpunten van dialogisch communiceren is dat je het proces van uitwisseling als waardevol gaat ervaren en je niet slechts focust op het doel van een gesprek. Hierdoor ontstaat er een professionele leeromgeving, waarin de jongere gestimuleerd wordt om over zijn ontwikkeling te praten. Vanuit deze inbreng kan de jongere leren vorm te geven aan het eigen leven, zijn doelen en ideeën. Dit proces van uitwisseling is niet alleen belangrijk voor jongeren, maar ook voor volwassenen.

Agressie preventie

Als hulpverlener creëer je een veilige omgeving waarin jongeren en collega’s kunnen werken, wonen en leren. Voor jongeren kan de begeleiding en/of behandeling moeilijk zijn en spanning oproepen. Deze spanningen kunnen escaleren, waardoor je soms maatregelen moet nemen om de veiligheid van de jongere en betrokkenen te waarborgen. Lijn5 werkt volgens het principe ‘Nee, tenzij’: wij passen geen maatregelen toe tenzij.... Bewustwording van elkaars gedrag en interactie, deskundigheid en communicatie spelen hierbij een belangrijke rol. In de training maak je kennis met de vier stijlen van conflicthantering en krijg je handvatten aangereikt om zorgvuldig om te gaan met vrijheidsbeperking, en in het bijzonder het terugdringen ervan.