• Hoe is de stagebegeleiding geregeld?

  Op de afdeling waar je komt te werken, krijg je een stagebegeleider toegewezen. Hier heb je in het begin wekelijks, daarna minimaal 1x per 2 weken een gesprek mee. Deze begeleider zit ook bij je evaluatiegesprekken met school.
 • Wanneer moet mijn brief binnen zijn?

  De eerste sollicitaties komen meestal al in februari binnen, dus wees er snel bij.
 • Wat is de sluitingstermijn?

  Lijn5 hanteert geen strikte sluitingstermijn. Vaak is eind maart wel duidelijk dat alle stageplekken opgevuld zijn.
 • Kan ik mijn afstudeeronderzoek bij Lijn5 doen?

  Ja, mits je zelf een SMART geformuleerd onderzoeksdoel hebt. Onze voorkeur gaat uit naar stagiairs die bij Lijn5 stage hebben gelopen.
 • Geven jullie ook een stagevergoeding?

  Voor een stage in de gehandicaptenzorg gelden hiervoor bepaalde regels:

  1. Stagiairs hebben recht op stagevergoeding indien het een stage betreft die aan de volgende voorwaarden voldoet:
   a.    de stage wordt in het opleidingsprotocol als een verplichte stage aangemerkt;
   b.    de stage duurt langer dan een maand;
   c.    de stage heeft een minimale omvang van 150 uur.
  2. De hoogte van de stagevergoeding bedraagt € 310,- bruto per maand voor een    
   stage van gemiddeld 36 uur per week, inclusief onkostenvergoeding (waaronder mede de reiskosten woon-werk verkeer en telefoonkosten worden verstaan).
  3. Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato.

  Voor een stage in de jeugdzorg gelden hiervoor de volgende regels:

  1. Stagiairs, die een beroepsvormende stage doen (dus niet een beroepsoriënterende of snuffelstage), krijgen een stagevergoeding van € 250,- bruto per maand, gebaseerd op een werkweek vanaf 32 uur.
  2. Als je minder dan 32 uur stage loopt of niet een hele kalendermaand, wordt de vergoeding van € 250, - bruto naar rato aangepast.
  3. Daarnaast ontvangen stagiairs die tijdens (een deel van) hun stageperiode geen gebruik kunnen maken van hun OV-jaarkaart - omdat deze niet geldig is - een vergoeding voor de gemaakte reiskosten bij Lijn5.
  4. Lijn5 kan eventueel een tegemoetkoming in de kosten voor leermiddelen, die de stagiair moet aanschaffen voor de uitoefening van de stage, beschikbaar stellen. Dit is echter geen verplichting.

 • Krijg ik een kilometervergoeding?

  Nee, de stagevergoeding is inclusief reiskosten. Alleen de kosten die je maakt ten behoeve van de afdeling kun je declareren via de gangbare declaraties.
 • Kan ik ook voor mijn tweedejaars stage bij jullie terecht?

   Nee, helaas. Wij nemen alleen derdejaars studenten aan.
 • Kan ik bij jullie mijn aantekening jeugdzorg behalen?

  Dit kan als je stage loopt in Utrecht of Apeldoorn. In deze regio’s bieden wij namelijk jeugdzorg.
 • Kan ik mijn aantekening diagnostiek halen bij jullie (voor stagiairs Sociale Wetenschappen)?

  Dat is alleen mogelijk, als er een stageplaats is op de afdeling Diagnostiek.
 • Ik wil graag mijn aantekening ervaringsdeskundige halen, kan dit ook bij jullie?

  Wij hebben hier nog niet echt ervaring mee. Als een derdejaars stage HBO is, kunnen we er wel naar kijken.
 • Hoe snel moet ik slaapdiensten draaien tijdens mijn stage op een behandelgroep?

  In het begin zeker niet. Dit gaat altijd in overleg met je stagebegeleider en is afhankelijk van de afspraken op de afdeling, je eigen voorkeuren, en de ontwikkeling in je stage-/leerdoelen.
 • Moet ik ook op feestdagen en tijdens vakanties werken?

  Ja zeker, dat hoort bij het werken op een 24/7 groep. Om te leren hoe dit gaat, loop je in je stagejaar alle diensten mee.
 • Mag ik tijdens mijn stage alleen op de groep staan?

  Nee, je mag nooit alleen op de groep staan. Aan het einde van je stage zul je verschillende situaties zelfstandig aansturen, maar altijd met supervisie (een collega) in de buurt.
 • Kan ik na mijn derdejaars stage blijven als 'beginnend' professional?

  Door alle veranderingen en bezuinigingen in de jeugdhulpverlening, kunnen wij hier (helaas) geen uitspraak over doen.
 • Als ik vastloop op mijn stageplek, heb ik dan recht op een andere stageplek?

  Het ligt aan de reden waarom je bent vastgelopen. In overleg met je stagebegeleider/stagecoördinator en SLB zullen we hier zorgvuldig over in gesprek gaan en een zo goed mogelijke oplossing proberen te vinden. Soms komen we erop uit dat je stagecontract wordt beëindigd.