Ons behandelaanbod

Lijn5 biedt een breed spectrum aan behandelvormen voor jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking (LVB).

Van behandeling tot crisisinterventies in het gezin; van dagbehandeling na schooltijd tot verblijf in één van onze behandelgroepen, of zelfstandigheidstraining aan jongvolwassenen.

Meisje in gras

Wij geven de behandeling het liefst bij het gezin thuis en in samenwerking met het sociale netwerk. Door onze integrale aanpak kunnen we behandelvormen makkelijk combineren en waar nodig snel schakelen naar meer intensieve vormen. Met doelgerichte trajecten werken we samen met de jongere en het gezin aan een basis voor een zo zelfstandig mogelijke toekomst.

Animatie behandeltraject

In de onderstaande animatie kun je de verschillende mogelijkheden in een behandeltraject zien.

Behandelvormen Lijn5

Onze behandelvormen zijn onder te verdelen in: 

Lijn5 biedt ook behandeling en begeleiding in samenwerking met andere organisaties. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De transitiebehandeling voor LVB-jongeren in De Schar in Schagen, een samenwerking met Prinsenstichting en de Aloysius Stichting. Kijk voor meer informatie op: www.deschar.nl
  • Jeugdhulp op Maat in Utrecht, een samenwerking tussen De Rading, Intermetzo en Lijn5. Kijk voor meer informatie op: www.jeugdhulp-opmaat.nl

Behandelaanbod per werkgebied

Lijn5 is werkzaam in ruim 100 gemeenten in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Ons behandelaanbod kan per regio verschillen en is afhankelijk van de hulpvraag vanuit de verschillende gemeenten.