Nigel en de Prins

Ik ben Nigel. Ik studeer SPH en afgelopen schooljaar heb ik stage gelopen bij Lijn5. Om precies te zijn bij de Prins. Een behandelgroep voor jongeren tussen de 16 en 22 jaar in Bilthoven. Alle jongeren die hier verblijven hebben een licht verstandelijke beperking. Een doelgroep waar ik nog maar weinig van wist voor ik hieraan begon. Na dit stagejaar is dat trouwens wel anders.

Jongeren met een LVB

Want ik heb veel over de doelgroep geleerd. Het is een hele leuke en interessante doelgroep om mee samen te werken. Ook wel een ingewikkelde. Want aan hun uiterlijk zie je helemaal niet dat ze een licht verstandelijke beperking hebben. Toch lopen ze wel tegen veel dingen aan in de maatschappij, wat vaak heel lastig voor ze is. Natuurlijk hebben ze ook ontzettend veel mogelijkheden, het is heel leuk om samen met ze te bekijken waar ze goed in zijn en ze stimuleren en begeleiden daar nog beter in te worden. Maar ook naar wat ze moeten leren, en daar met hen mee aan de slag te gaan.

Toen ik met mijn stage begon, had totaal geen idee wat dit me ging brengen. Of hoe ik dit zou gaan ervaren. Ik wilde graag een stageplaats in de jeugdzorg, maar wat dit precies inhoudt, kon ik destijds nog niet vertellen… Zo terugkijkend op dit jaar ben ik ontzettend blij dat ik deze stap heb gezet. En dat ik bij Lijn5 de kans heb gekregen om stage te lopen.

Waarom eigenlijk?

Waarom? Er wordt vanuit de organisatie in het algemeen, en de groep waar ik werkte in het bijzonder, veel aandacht besteed aan het bieden van dingen die een leerproces bevorderen. Zo ben ik naar bijeenkomsten geweest speciaal voor stagiairs, ik heb cursussen gevolgd en ik heb veel contact gehad met medestudenten om met elkaar ervaringen te delen. Daarnaast heb ik op mijn stage zelf veel meegekeken, maar ook zelf veel mogelijkheden gekregen om te oefenen.

Ik vind het ontzettend lastig om mijn jaar samen te vatten. Ik ben met de Prins over de Maas geweest. Of met andere woorden: ik heb ontzettend veel meegemaakt. Niet alleen heb ik heel veel geleerd over de doelgroep, en het werken op de groep. Ook ben ik erachter dat zo’n stagejaar veel heeft gedaan met mij als persoon. Als kers op de taart mag ik nu blijven werken op de groep waar ik heb stage gelopen! Een groot compliment. Wat nooit was gelukt als ik niet zo goed was begeleid door Lijn5.

Nigel
Oud-stagiair Lijn5