Wachttijden

De behandelvormen die Lijn5 biedt, hebben soms te maken met een wachttijd. Wij doen er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Kan een kind of jongere niet direct beginnen met het beoogde traject? Dan zoeken we samen met u een tijdelijke oplossing. We kijken of er ter overbrugging andere hulp geboden kan worden binnen Lijn5. Of we zorgen ervoor dat een andere organisatie dit kan doen.

Neem voor actuele informatie over de wachttijden contact op met Lijn5 in de regio waar u woont. Klik hier voor de contactgegevens.