• Hoe kan ik aanmelden?

  U kunt telefonisch contact opnemen met Lijn5 in de regio waar u woont. Klik hier voor de contactgegevens. U kunt ook rechtstreeks het aanmeldformulier invullen en indienen. Dit formulier kunt downloaden van onze website. Klik hier om naar de downloadpagina te gaan. De medewerkers van de toegang van Lijn5 kunnen u helpen bij het invullen.
 • Hoe krijg ik een indicatie of verwijzing?

  Voor de hulpverlening van Lijn5 is een verwijzing of beschikking nodig. Deze kunt u krijgen via uw gemeentelijke voorziening (bijvoorbeeld het buurt- of wijkteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin), de huisarts of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De medewerkers van de toegang van Lijn5 kunnen u hierover meer informatie geven. Klik hier voor de contactgegevens van Lijn5 in de regio waar u woont.
 • Hoe lang zijn de wachtlijsten?

  De wachttijd verschilt sterk per afdeling. De medewerkers van de toegang van Lijn5 kunnen u inzicht geven in de eventuele wachttijden. Klik hier voor de contactgegevens van Lijn5 in de regio waar u woont.
 • Welke behandelvormen biedt Lijn5?

  Het behandelaanbod van Lijn5 verschilt per regio. Het bestaat onder andere uit: onderzoek, therapie, behandeling en begeleiding bij u thuis, dagbehandeling of training op locatie en behandeling met verblijf. Behandelvormen kunnen waar nodig ook gecombineerd worden. Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina 'Ons behandelaanbod'.

  Om een indruk te krijgen kunt u ook onze animatie over een behandeltraject bij Lijn5 bekijken.
 • Hoe gaat het eraan toe op een behandelgroep of kamertrainingscentrum?

  Elke afdeling van Lijn5 kent zo zijn eigen werkwijze en regels. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de medewerkers van de toegang van Lijn5. Zij kunnen u in contact brengen met de betreffende afdeling. Klik hier voor de contactgegevens van Lijn5 in de regio waar u woont.
 • Hoe kan ik een klacht indienen?

  Bent u als ouder, pleegouder, verzorger, stiefouder, of wettelijk vertegenwoordiger betrokken bij Lijn5 en heeft u een klacht, dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling. In het Klachtrecht ouders leest u alles over de klachtenprocedure van Lijn5.
   
  Onafhankelijk advies en ondersteuning
  Wellicht vindt u het indienen van een klacht ingewikkeld of u ziet er tegenop. Toch vinden wij het belangrijk dat u ons op de hoogte brengt van uw onvrede, zo nodig beschreven in een klacht. Voor een onafhankelijk advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Deze onafhankelijke stichting informeert, adviseert en ondersteunt bij vragen of klachten over de jeugdhulpverlening. Meer informatie vindt u op www.akj.nl.