• Behandelwijzer Lijn5 in Utrecht PDF | 1,10 MB

  De behandelwijzer geeft een overzicht van de verschillende behandelingvormen en interventies die Lijn5 biedt in de provincie Utrecht.

  Downloaden
 • Folder Jeugdhulp op Maat PDF | 1,43 MB

  Jeugdhulp op Maat is een samenwerkingsverband tussen drie organisaties voor Jeugd­ en Opvoedhulp in Midden­-Nederland: De Rading, Intermetzo en Lijn5. Wij zijn er speciaal voor gezinnen met meervoudige complexe problematiek. Gezinnen die meer nodig hebben dan bestaande lichte hulpvormen.

  Downloaden
 • Flyer Diagnostiek, Advies & Therapie PDF | 347,36 KB

  Diagnostiek en therapie is voor kinderen en jongeren met of zonder een licht verstandelijke beperking (of een vermoeden van) en gedragsproblemen of bijkomende problematiek. Ook het gezin kan onderdeel zijn van het onderzoek of de therapie.

  Downloaden
 • Flyer Gezins-Creatieve Therapie PDF | 666,41 KB

  Gezins-Creatieve Therapie is een kortdurende effectieve therapievorm, waarbij ouders en kinderen samen aan het werk gaan om hun doelen te bereiken.

  Downloaden
 • A4 Gezinsbehandeling PDF | 931,52 KB

  Intensieve behandeling/begeleiding bij het gezin thuis om de gezinssituatie te verbeteren en de draagkracht te vergroten.

  Downloaden
 • Folder IOG Erger Voorkomen PDF | 404,11 KB

  Intensief Orthopedagogische Gezinsbehandeling - Erger Voorkomen is een hulpvorm aan huis voor gezinnen waarbij een kind normovertredend of beginnend crimineel gedrag laat zien en een (eerste) politiecontact heeft gehad vanwege een licht vergrijp.

  Downloaden
 • Folder Ambulante Spoedhulp PDF | 891,90 KB

  Intensieve behandeling bij het gezin thuis, als er acute problemen zijn (een vorm van crisishulp).

  Downloaden
 • Folder Families First PDF | 757,72 KB

  Intensieve behandeling bij het gezin thuis, als er acute problemen zijn (een vorm van crisishulp).

  Downloaden
 • Folder Naschoolse Dagbehandeling PDF | 580,42 KB

  Behandeling na schooltijd voor kinderen/jongeren om vaardigheden aan te leren. Er zijn kind- en pubergroepen. Ouders krijgen thuis een oudertraining door de individueel begeleider van hun kind.

  Downloaden
 • Folder Integrale Zorg PDF | 461,36 KB

  Behandeling waarbij gezinsbehandeling gecombineerd kan worden met verschillende behandelvormen, zoals therapie, dagbehandeling, training of een bed op ‘recept’. Zo is het mogelijk om de intensieve behandeling thuis, indien nodig, te combineren met een kortdurend verblijf.

  Downloaden
 • Flyer Prizma PDF | 270,56 KB

  Prizma biedt integrale behandeling ter voorkoming van uithuisplaatsing door intensieve gezinsbehandeling te combineren met o.a. diagnostiek, therapie, dagbehandeling/training, observatie, crisisopvang of een bed op ‘recept’ (BOR).

  Downloaden
 • Folder MDFT/De Bundel PDF | 878,18 KB

  De Bundel is voor jongeren en gezinnen met langdurige problemen in de opvoeding, waarbij lichtere vormen van hulp onvoldoende succesvol zijn geweest. Het is een vorm van integrale zorg waarbij intensieve gezinstherapie - MDFT - aangevuld wordt met verschillende (ambulante) behandelvormen/interventies.

  Downloaden
 • Folder Uit en Thuis PDF | 370,04 KB

  Bij Uit&Thuis vindt een deel van de behandeling plaats tijdens het verblijf in een groep (dat noemen we 'uit'). Het andere deel wordt er ambulante gezinsbehandeling gegeven bij het gezin thuis.

  Downloaden
 • Folder KTC Hamakerlaan PDF | 430,34 KB

  Een Kamertrainingscentrum (KTC) is voor jongeren die door omstandigheden niet meer thuis kunnen of willen wonen. De jongeren kunnen nog niet helemaal op eigen benen staan en hebben op een aantal punten begeleiding nodig. Bij een KTC van Lijn5 leren ze zo zelfstandig mogelijk te leven en wonen. KTC Hamakerlaan is speciaal voor meisjes.

  Downloaden
 • Folder De Flatjes PDF | 574,86 KB

  De Flatjes van Lijn5 bestaan uit een aantal flatwoningen in Utrecht en Amersfoort, waar jongeren zo zelfstandig mogelijk leren wonen. Klijntje5 is een onderdeel van De Flatjes en is speciaal gericht op (aanstaande) jonge moeders met óf zonder een licht verstandelijke beperking.

  Downloaden
 • Menukaart Tienermoeders PDF | 718,28 KB

  In de provincie Utrecht bieden verschillende organisaties behandeling en begeleiding aan jonge (aanstaande) moeders met een hulpvraag. Ieder met een eigen specialisme. Deze menukaart geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

  Downloaden
 • Folder Crisisopvang PDF | 355,54 KB

  24-uursopvang voor kinderen/jongeren die met spoed uit huis geplaatst moeten worden. De jongere verblijft tijdelijk in een behandelgroep van Lijn5.

  Downloaden