Folders Noord-Holland

Hieronder kunt u de folders van een aantal behandelvormen van Lijn5 in Noord-Holland downloaden. Deze hulp is voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Lijn5 in de regio waar u woont. Klik hier voor de contactgegevens.

Op de webpagina 'Ons behandelaanbod' vindt u alle soorten hulp op een rij.

 • Behandelwijzer Lijn5 in de regio Alkmaar, Kop Noord-Holland en West-Friesland PDF | 549,30 KB

  De behandelwijzer geeft een overzicht van de verschillende behandelingvormen en interventies die Lijn5 biedt in de regio Alkmaar, Kop Noord-Holland en West-Friesland.

  Downloaden
 • Behandelwijzer Lijn5 in de regio Kennemerland PDF | 549,01 KB

  De behandelwijzer geeft een overzicht van de verschillende behandelingvormen en interventies die Lijn5 biedt in de regio Kennemerland.

  Downloaden
 • Behandelwijzer Lijn5 in de regio Amsterdam PDF | 1,06 MB

  De behandelwijzer geeft een overzicht van de verschillende behandelingvormen en interventies die Lijn5 biedt in de regio Amsterdam.

  Downloaden
 • Folder Mijn kind heeft een licht verstandelijke beperking PDF | 538,65 KB

  Wat betekent een licht verstandelijke beperking nu precies? En hoe kunt u daar als ouder het beste mee omgaan? Deze folder biedt informatie en uitleg voor ouders van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking.

  Downloaden
 • Flyer Oudertraining Psycho-educatie LVB PDF | 268,27 KB

  De cursus 'Psycho-educatie: Mijn kind heeft een Licht Verstandelijke Beperking' is voor ouders en verzorgers die informatie willen (uitwisselen) over de licht verstandelijke beperking van hun kind. Er is ruimte voor vijf ouderparen per groep.

  Downloaden
 • Folder Diagnostiek, Advies en Therapie PDF | 367,87 KB

  Diagnostiek en therapie is voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (of een vermoeden daarvan) en gedragsproblemen of bijkomende problematiek. Ook het gezin kan onderdeel zijn van het onderzoek of de therapie.

  Downloaden
 • Folder Systeemtherapie PDF | 412,39 KB

  Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. In systeemtherapie staat niet alleen het individu centraal, maar ook de omgang en communicatie met mensen in de directe leefomgeving.

  Downloaden
 • Folder Ambulante Gezinsbehandeling PDF | 393,53 KB

  Behandeling bij het gezin thuis om de gezinssituatie te verbeteren en de draagkracht te vergroten.

  Downloaden
 • Folder Ambulante Spoedhulp PDF | 364,87 KB

  Intensieve behandeling bij het gezin thuis, als er acute problemen zijn (een vorm van crisishulp).

  Downloaden
 • Folder Ambulante Spoedhulp regio NHN PDF | 333,87 KB

  Intensieve behandeling bij het gezin thuis, als er acute problemen zijn (een vorm van crisishulp).

  Downloaden
 • Flyer Kortdurende video-hometraining PDF | 552,25 KB

  Kortdurende video-hometraining biedt ouders in een vroeg stadium ondersteuning in de opvoeding met behulp van videobeelden.

  Downloaden
 • Flyer Samen Stevig Staan PDF | 289,64 KB

  Samen Stevig Staan is een evidence based behandelinterventie van Lijn5 om probleemgedrag bij kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking te helpen verminderen door gelijktijdig samen te werken aan opvoedingsvaardigheden en oplossingsvaardigheden.

  Downloaden
 • Flyer KOPP Training PDF | 248,46 KB

  De KOPP-training is voor jongeren (10-20 jaar) met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen van wie de ouders last hebben van psychische en/of verslavingsproblemen. Daarbij richt de training zich ook op de ouders.

  Downloaden
 • Flyer Kinderen uit de Knel PDF | 266,41 KB

  Kinderen uit de Knel is een behandeltraject van Lijn5 voor ouders en hun kinderen. Het contact tussen de (ex-)partners zorgt voor veel problemen door de scheiding. Doel van dit behandeltraject is dat kinderen uit de knel raken, zich weer veilig voelen en zich goed kunnen ontwikkelen.

  Downloaden
 • Flyer Signs of Safety PDF | 328,62 KB

  Signs of Safety is een oplossingsgerichte methode. Samen met het gezin, het sociaal netwerk en andere betrokkenen wordt een veiligheidsplan gemaakt met als doel veiligheid voor het kind te creëren.

  Downloaden
 • Folder Ambulant Behandelcentrum PDF | 522,96 KB

  Het Ambulant Behandelcentrum (ABC) van Lijn5 in de regio Alkmaar en Hoorn biedt individuele behandel- en trainingstrajecten aan kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun gezinnen.

  Downloaden
 • Folder Naschoolse Dagbehandeling PDF | 531,31 KB

  Behandeling na schooltijd voor kinderen/jongeren om vaardigheden aan te leren. Er zijn kind- en pubergroepen. Ouders krijgen thuis een oudertraining door de individueel begeleider van hun kind.

  Downloaden
 • Flyer Trainingscentrum Amsterdam PDF | 1,36 MB

  Het Trainingscentrum van Lijn5 in Amsterdam biedt verschillende behandel- en trainingstrajecten aan jongeren met een zodanige psychosociale problematiek, waardoor ze een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en/of moeite om goed te functioneren in de dagelijkse schoolroutine.

  Downloaden
 • Flyer Sterker naar School PDF | 95,50 KB

  Sterker Naar School is een behandelprogramma dat Lijn5 heeft ontwikkeld op verzoek van verschillende (praktijk)scholen in Amsterdam. Het programma vergroot de zelfredzaamheid van leerlingen en verkleint daarmee de kans op schooluitval.

  Downloaden
 • Flyer Rots en Water Training PDF | 252,86 KB

  Rots & Water is een weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes, ontwikkeld door Freerk Ykema. In het trainingsprogramma gaat de training van weerbaarheid samen met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.

  Downloaden
 • Folder Integrale Zorg PDF | 480,95 KB

  Behandeling waarbij gezinsbehandeling gecombineerd kan worden met verschillende behandelvormen, zoals therapie, dagbehandeling, training of een bed op ‘recept’. Zo is het mogelijk om de intensieve behandeling thuis, indien nodig, te combineren met een kortdurend verblijf.

  Downloaden
 • Folder Wonen in een behandelgroep PDF | 501,38 KB

  24-uursbehandeling voor kinderen/jongeren die wonen op een locatie van Lijn5. De jongeren leren vaardigheden op het gebied van regels, wonen, school, vrije tijd, thuis, omgaan met anderen en/of persoonlijke verzorging.

  Downloaden
 • Folder De Schar - ouders PDF | 1,50 MB

  Lijn5 biedt in De Schar in Schagen (besloten) behandeling binnen een 3-milieuvoorziening. Dit is een veilige en stabiele leeromgeving waar jongeren leven, wonen en werken/naar school gaan.

  Downloaden
 • Folder 3-milieuvoorziening PDF | 448,75 KB

  Lijn5 biedt (besloten) behandeling binnen een 3-milieuvoorziening in Schagen en Driehuis. Dit is een veilige en stabiele leeromgeving waar jongeren leven, wonen en werken/naar school gaan.

  Downloaden
 • Folder Gezinshuis PDF | 375,00 KB

  Voor sommige kinderen/jongeren, die na intensieve behandeling niet meer thuis kunnen wonen, is verdere behandeling in een natuurlijke en stabiele gezinssituatie het meest effectief.

  Downloaden
 • Folder Kamertrainingscentrum PDF | 362,88 KB

  Een Kamertrainingscentrum (KTC) is voor jongeren die door omstandigheden niet meer thuis kunnen of willen wonen. De jongeren kunnen nog niet helemaal op eigen benen staan en hebben op een aantal punten begeleiding nodig. Bij een KTC van Lijn5 leren ze zo zelfstandig mogelijk te leven en wonen.

  Downloaden
 • Zes gouden opvoedingstips PDF | 2,81 MB

  Zes gouden opvoedingstips van Lijn5 met o.a. Leuke dingen zeggen, Prijzen, Belonen, Apart zetten, Zinvol straffen en Instructies geven.

  Downloaden
 • Flyer Feniks PDF | 616,76 KB

  Feniks is een samenwerkingsproject tussen Brijder Jeugd, Parlan, Triversum en Lijn5. Deze eerste jeugd-detox in Noord-Holland biedt binnen een open 24-uurs setting plaats aan jongens en meisjes tot 23 jaar met verslavingsproblematiek.

  Downloaden