• Corporate folder Lijn5 PDF | 1,25 MB

  Lijn5 heeft een jarenlange ervaring en expertise in de diagnostiek en de behandeling van complex probleemgedrag bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met én zonder licht verstandelijke beperking. In deze folder staat informatie over onze organisatie en werkwijze.

  Downloaden
 • Behandelwijzer Lijn5 in de regio Alkmaar, Kop Noord-Holland en West-Friesland PDF | 549,30 KB

  De behandelwijzer geeft een overzicht van de verschillende behandelingvormen en interventies die Lijn5 biedt in de regio Alkmaar, Kop Noord-Holland en West-Friesland.

  Downloaden
 • Behandelwijzer Lijn5 in de regio Kennemerland PDF | 549,01 KB

  De behandelwijzer geeft een overzicht van de verschillende behandelingvormen en interventies die Lijn5 biedt in de regio Kennemerland.

  Downloaden
 • Behandelwijzer Lijn5 in de regio Amsterdam PDF | 1,06 MB

  De behandelwijzer geeft een overzicht van de verschillende behandelingvormen en interventies die Lijn5 biedt in de regio Amsterdam.

  Downloaden
 • Behandelwijzer Lijn5 in Utrecht PDF | 1,10 MB

  De behandelwijzer geeft een overzicht van de verschillende behandelingvormen en interventies die Lijn5 biedt in de provincie Utrecht.

  Downloaden
 • Behandelwijzer Lijn5 in de regio Apeldoorn PDF | 1,61 MB

  De behandelwijzer geeft een overzicht van de verschillende behandelingvormen en interventies die Lijn5 biedt in de regio Apeldoorn.

  Downloaden
 • Aanmeldingsformulier Jeugd - Regio NHN Word | 373,50 KB

  Downloaden
 • Aanmeldingsformulier WLZ 18+ Regio NHN Word | 375,50 KB

  Downloaden
 • Aanmeldingsformulier Jeugd - Regio Kennemerland Word | 388,50 KB

  Downloaden
 • Aanmeldingsformulier WLZ 18+ Regio Kennemerland Word | 383,00 KB

  Downloaden
 • Aanmeldingsformulier Jeugd - Amsterdam en omgeving Word | 154,04 KB

  Downloaden
 • Aanmeldingsformulier WLZ 18+ Amsterdam en omgeving Word | 374,50 KB

  Downloaden
 • Aanmeldingsformulier Jeugd - Regio Utrecht Word | 368,50 KB

  Downloaden
 • Aanmeldingsformulier WLZ 18+ Regio Utrecht Word | 373,50 KB

  Downloaden
 • Aanmeldingsformulier Jeugd - Regio Apeldoorn Word | 371,00 KB

  Downloaden
 • Aanmeldingsformulier WLZ 18+ Regio Apeldoorn Word | 373,50 KB

  Downloaden
 • Factsheet Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) PDF | 181,74 KB

  In onze samenleving komt een grote groep kinderen en jongeren in ernstige problemen als gevolg van een lager intellectueel functioneren en beperkte sociale redzaamheid. De factsheet 'Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking' van de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) biedt beknopte informatie, cijfers en kenmerken van een licht verstandelijke beperking bij jeugdigen.

  Downloaden
 • Handreiking Vroegsignalering LVB - Netwerk Gewoon Meedoen PDF | 542,60 KB

  De handreiking van het Landelijk Kenniscentrum LVB beschrijft mogelijkheden voor vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking. Deze beperking is meestal niet zichtbaar, waardoor kinderen en jongeren met name door hun gedrag uit de toon vallen. Dat maakt hen kwetsbaar voor pesten en uitsluiting. De handreiking is bedoeld voor professionals in de nulde en eerste lijn.

  Downloaden