Stapje voor stapje vooruit

Er is de laatste tijd in de media terecht veel aandacht voor pesten. Hierbij moet ik vaak denken aan een van de jongeren bij ons in de dagbehandeling. Toen hij bij ons kwam, vond hij het erg moeilijk om zichzelf goed te verzorgen en vriendschappen te onderhouden.

Tijdens het intakegesprek bleek dat hij in het verleden veel gepest was op school, omdat zijn klasgenootjes vonden dat hij niet fris rook. Dit maakte het voor de jongen nog moeilijker om sociale contacten aan te gaan. We merkten dat hij erg onzeker was en inderdaad niet zo lekker rook. Na een observatieperiode en gesprekken met de jongen en zijn voogd en ouders, hebben we samen behandeldoelen opgesteld en zijn aan de slag gegaan.

Eigen schriftje

De groepsleiding ontwikkelde voor de jongen een speciaal schriftje, waarin hij iedere dag een stukje schreef over hygiëne, vriendschap en seksualiteit. De groepsleiding stelde ook een vraag in het schriftje. Door het lezen van boekjes, praten en informatie van internet, kon de jongen antwoord geven op de vragen. Daarna evalueerde de groepsleiding de vragen samen met de jongen. Een belangrijk punt omdat de jongen op deze manier inzicht kreeg in zijn eigen leerproces, maar ook kon aangeven wat hij moeilijk vond.

Stappenplan

Samen met de jongen hebben we verschillende stappenplannen opgesteld. Zo is er bijvoorbeeld een stappenplan gemaakt voor het douchen en tandenpoetsen. Voor de meeste mensen vanzelfsprekende en simpele handelingen, maar voor jongeren met een licht verstandelijke beperking kan het heel lastig zijn. Door een stappenplan te maken met cijfers (de stappen) en pictogrammen werd het voor de jongen snel duidelijk wat hij in welke volgorde moest doen. Door veel herhaling, stimuleren en positieve bekrachtiging van zijn ouders, doet de jongen dit nu zelf en heeft hij hier geen stappenplan meer voor nodig.

Ook met het onderhouden van contacten en vriendschappen gaat het beter. De jongen weet inmiddels wat hij kan doen als hij nieuwe mensen leert kennen. Zoals jezelf voorstellen en rekening houden met de gevoelens van een ander. Als iemand aangeeft iets niet te willen, moet hij daarnaar luisteren. Door zijn eigen inzet en de geboden structuur, heeft de jongen grote stappen gemaakt en is hij erin geslaagd om zijn doelen te behalen. De onzekere jongen is veranderd in een jongen die weet wat hij wil en hoe hij dit moet doen.

Amandela Burgzorg
Medewerker Naschoolse Dagbehandeling Lijn5