Training

Voor sommige jongeren is de kloof tussen het (praktijk) onderwijs en werken nog te groot. Het kan ook zijn dat het de jongeren niet gelukt is passend werk te vinden en/of te behouden. Bij Lijn5 leren zij werken binnen hun eigen mogelijkheden.

De behandelaars leggen hierbij het accent op het vergroten van de sociale competenties, de arbeidsvaardigheden en de persoonlijke groei van de jongeren. Daarnaast worden praktijkgerichte trainingen gegeven. De jongeren volgen een individueel trainingstraject, gericht op hun gedrags- en/of psychosociale problemen, zodat zij zich uiteindelijk kunnen handhaven op een (on)betaalde arbeidsplek of een passende opleiding.

Lijn5 biedt verschillende mogelijkheden:

Ambulant Behandelcentrum

Het Ambulant Behandelcentrum van Lijn5 in de regio Alkmaar en Hoorn biedt individuele behandel- en trainingstrajecten aan kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun gezinnen. Een traject bestaat uit behandeling en verschillende trainingen die een aantal uren of dagen per week gevolgd kunnen worden. Het centrum biedt trainingen op maat voor zowel de jongeren als voor hun ouders/verzorgers. Door diagnostiek, therapie, gezinsbehandeling, training en dagbehandeling in één centrum samen te brengen, probeert het ABC nog beter aan te sluiten bij de hulpvraag van de jongere en het gezin.

Trainingscentrum Amsterdam

Trainingscentrum Amsterdam biedt behandel- en trainingstrajecten voor jongeren die nog op school zitten, maar dreigen uit te vallen (Sterker Naar School) en voor jongens die in aanraking zijn geweest met justitie en/of ernstige gedragsproblemen hebben.

Sterker Naar School

Het behandelprogramma ‘Sterker Naar School’ richt zich op jongeren die nog op school zitten, maar die moeite hebben om in de dagelijkse schoolroutine mee te draaien. Lijn5 biedt deze jongeren een groepsprogramma van alternatieve activiteiten vanuit de school. Als een jongere met het programma begint, krijgt hij/zij een persoonlijk begeleider (coach). Deze coach zal de jongere begeleiden gedurende het hele programma, op alle relevante plekken, dus zowel op school, thuis, als op straat. Daarbij begeleidt de coach ook de ouders.

Behandelcentrum Driehuis 

Lijn5 Behandelcentrum Driehuis (Flyer trainingen) biedt verschillende trainingen aan. In een training met een groepje leren jongeren door denken en doen. Jongeren krijgen aangereikt om op een andere manier met situaties in hun leven om te gaan.

 Trainingscentrum en Ambulant Behandelcentrum
 Doelgroep   
 Leeftijd    
 Duur/frequentie    
 Regio   
 Download folder    
 Jeugd-LVB  15-18 jaar  Gemid. 1 jaar  Regio Amsterdam   Flyer TC 
    6-23 jaar    Regio Alkmaar en
 Hoorn
 Folder ABC
   6-23 jaar    Regio Alkmaar en Amsterdam  Flyer trainingen

 

 Sterker Naar School
 Doelgroep   
 Leeftijd    
 Duur/frequentie   
Locatie/Regio   
 Download folder    
 Jeugd-LVB
 13-16 jaar
  Max. 6 mnd
 Noord-Holland
 Flyer Sterker naar School