Onderwijs-zorgtraject

Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg nodig, omdat ze zich niet alleen kunnen redden op school. Specifiek voor deze doelgroep heeft Lijn5 op maat gemaakte behandel- en trainingstrajecten.

Sterker Naar School

Het behandelprogramma ‘Sterker Naar School’ richt zich op jongeren die nog op school zitten, maar die moeite hebben om in de dagelijkse schoolroutine mee te draaien. Het gaat om jongeren waarvan de school al vroeg in de schoolcarrière vreest dat zij de eindstreep niet zullen halen, enerzijds door hun zwakke sociale vaardigheden of verkeerde vrienden, anderzijds door een tekort aan passende steun van het thuisfront. Het betreft jongeren met een licht verstandelijke beperking (IQ tussen 50 en 85).

Lijn5 biedt deze jongeren een groepsprogramma van alternatieve activiteiten vanuit de school. Als een jongere met het programma begint, krijgt hij/zij een persoonlijk begeleider (coach). Deze coach zal de jongere begeleiden gedurende het hele programma, op alle relevante plekken, dus zowel op school, thuis, als op straat. Daarbij begeleidt de coach ook de ouders.

Lees meer informatie in de flyer Sterker Naar School.