Integrale behandelvormen

Bij integrale behandeling combineert Lijn5 de kennis en ervaring van verschillende soorten hulp. Ons doel is dat het kind zo lang mogelijk of veel mogelijk thuis kan blijven wonen.

Een gezinsbehandelaar kan bij het gezin thuiskomen gedurende een bepaalde periode, maar het kan ook zijn dat het kind trainingen of een vorm van therapie gaat volgen, en/of tijdelijk komt logeren op een behandelgroep. Een combinatie van meerdere behandelvormen is mogelijk, als dat voor de ouders en het kind goed werkt.

We werken met één behandelplan waarin de hulpvraag en leerdoelen van het kind en het gezin beschreven staan. Samen met de hulpverleners wordt gewerkt aan deze leerdoelen. Een gezinsbehandelaar coördineert alle hulp en zorgt voor een goede afstemming en samenwerking met het kind, het gezin, het netwerk én de hulpverleners. Lijn5 kent verschillende vormen van integrale behandeling, zoals:

PriZma

PriZma biedt behandeling ter voorkoming van uithuisplaatsing. Hierbij combineren we intensieve gezinsbehandeling met o.a. diagnostiek, therapie, dagbehandeling/training, observatie, crisisopvang en/of een bed op ‘recept’ (BOR). Zo is het mogelijk om de intensieve behandeling thuis te combineren met een kortdurend verblijf.  Residentiële plaatsing kan hiermee voorkomen worden of verkort.

 PriZma
 Doelgroep    
 Leeftijd    
 Duur/frequentie    
 Regio    
 Download folder     
 Jeugd +
 6-18 jaar
 Afh. hulpvraag 
 Utrecht  Flyer PriZma
 Jeugd-LVB         
 

Uit&Thuis

Bij Uit&Thuis vindt een deel van de week de behandeling plaats tijdens het verblijf van het kind in een leergroep (Uit). Het andere deel van de week wordt ambulante hulp gegeven bij het gezin thuis (Thuis). We streven ernaar dat het kind steeds minder bij de leergroep verblijft en steeds meer thuis is, zodat hij of zij uiteindelijk weer volledig thuis kan opgroeien.

 Uit&Thuis
 Doelgroep    
 Leeftijd    
 Duur/frequentie    
 Regio    
 Download folder     
 Jeugd +
 6-16 jaar
 Gemid. 1-1 1/2 jaar 
 Utrecht  Folder Uit&Thuis
 Jeugd-LVB  6-16 jaar    Noord-Holland   
 
 Jeugd  6-16 jaar  Gemid. 9 mnd
 Gelderland  Folder Uit&Thuis

 

MDFT/De Bundel

De Bundel is voor jongeren en gezinnen met langdurige problemen in de opvoeding, waarbij lichtere vormen van hulp onvoldoende succesvol zijn geweest. Het is een vorm van integrale zorg waarbij intensieve gezinstherapie - Multidimensionele Familitherapie (MDFT) - aangevuld wordt met verschillende (ambulante) behandelvormen/interventies. Jongeren met een verblijfsindicatie kunnen hierdoor zoveel mogelijk in de thuissituatie behandeld worden.

 MDFT/De Bundel
 Doelgroep    
 Leeftijd    
 Duur/frequentie    
 Regio    
 Download folder     
 Jeugd +
 12-18 jaar
 Gemid. 6-9 mnd
 Utrecht  Folder MDFT/De Bundel
 Jeugd-LVB