Diagnostiek, Advies en Therapie

Lijn5 biedt verschillende groeps- en individuele therapieën en heeft een jarenlange ervaring in de diagnostiek bij kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking.

De therapieën zijn erop gericht om de weerbaarheid te vergroten, vervelende gebeurtenissen te verwerken, klachten te verminderen of te leren omgaan met gedragsproblemen. Voorbeelden van therapieën zijn creatieve therapie, muziektherapie en psychomotorische therapie (PMT).

Als niet duidelijk is wat de beste behandeling is voor een kind, kan Lijn5 onderzoek doen. Deze diagnostiek bestaat uit allerlei testjes, observaties en gesprekken.

Lijn5 geeft ook professioneel advies op maat. Dit kan gaan om een second opinion, orthopedagogisch advies, deskundigheidsbevordering of een training voor medewerkers. We denken graag mee met uw specifieke vraag. U kunt hiervoor contact opnemen met Lijn5 in de regio waar u woont. Klik hier voor de contactgegevens.

 Onderzoek en Therapie
 Doelgroep  Leeftijd  Duur/frequentie  Locatie/regio
 Download folder
 Jeugd-LVB   
 6-23 jaar   
 Gemiddeld 1 jaar   
 Noord-Holland   
 Folder DAT          
       Utrecht  Flyer DAT
 Jeugd-LVB +  13-18 jaar  Max. 6-9 mnd  Utrecht   Folder MDFT/De Bundel
 Jeugd        
 Jeugd  11-18 jaar  6 mnd  Gelderland  Folder MDFT