Dagbehandeling na schooltijd

Elke ouder maakt zich wel eens zorgen over het gedrag van zijn kind of over hoe het zich voelt. Ieder kind heeft moeilijke periodes waarin het tegendraads of opstandig is. En in elk gezin zijn wel eens conflicten of momenten dat het onderlinge contact moeilijk verloopt.

Ouders kunnen dit vaak zelf oplossen. Maar problemen in een gezin kunnen ook zo groot worden dat ouders hulp nodig hebben in de opvoeding om hier iets in te veranderen. Naast opvoedingsondersteuning is vaak ook een gerichte behandeling van het kind noodzakelijk. Lijn5 kan die ondersteuning bieden op de Naschoolse Dagbehandeling.

Het kind komt na schooltijd naar de dagbehandeling toe. Hier werken we volgens een vaste dagroutine met onderdelen als samen theedrinken, sporten, spelletjes spelen en soms huishoudelijke taken, zoals tafeldekken. Ouders krijgen ook hulp aangeboden. De begeleider van het kind komt hiervoor bij het gezin thuis. De ouders leren opvoedingsvaardigheden die de omgang met hun kind verbeteren.

 Dagbehandeling na schooltijd
 Doelgroep  Leeftijd   
 Duur/frequentie   
 Regio   
 Download folder   
 Jeugd-LVB   
 6-16 jaar
 Gemid. 1 jaar
 Noord-Holland  
 Folder NDB
       Regio Alkmaar en
 Hoorn
 Folder ABC
       Utrecht  Folder NDB
 Jeugd   Groep 3-8 
 Gemid. 1 jaar  Utrecht  Folder NDB