Behandeling met verblijf

Lijn5 biedt verschillende mogelijkheden voor behandeling met verblijf. Het gaat hierbij altijd om een tijdelijk verblijf.

Klik hieronder op de behandelvorm voor meer informatie:

Observatie

Als niet meteen duidelijk is wat de beste hulp is, kan een jongere voor observatie tijdelijk in een behandelgroep van Lijn5 verblijven. In deze korte periode gaan we uitgebreid bekijken wat er aan de hand is, of waar de problemen vandaan komen. Op basis van de observatie geven we een advies over welke behandeling of begeleiding kan helpen.

 Observatie
 Doelgroep   
 Leeftijd    
 Duur/frequentie  
 Regio    
 Download folder   
 Jeugd-LVB  6-18 jaar
 Gemid. 4-6 mnd
 Noord-Holland 
 
       Utrecht  

Behandelgroep

Soms is het voor een kind beter om tijdelijk niet thuis te wonen. Het kind kan bijvoorbeeld niet goed omgaan met problemen thuis en vertoont ernstige gedragsproblemen. Een andere reden kan zijn dat thuis een onveilige situatie voor het kind of de omgeving is ontstaan.

Lijn5 heeft verschillende behandelgroepen waar wij veiligheid en structuur bieden. Deze groepen zijn ingedeeld naar leeftijd en/of problematiek. Meestal bestaat een groep uit acht jongeren. Iedere jongere heeft een eigen slaapkamer en er is een gezamenlijke huiskamer. De groepsleiding is altijd bij de jongeren op de groep aanwezig. Zij zorgen voor de dagelijkse gang van zaken en een duidelijke dagstructuur met veel activiteiten.

Overdag gaan de jongeren naar school. Na schooltijd volgen ze een behandelprogramma op de groep. Iedere jongere heeft een persoonlijk begeleider. Samen met deze begeleider werkt de jongere aan zijn eigen leerdoelen in zijn eigen tempo. Elke jongere is namelijk weer anders. De jongeren leren vaardigheden op het gebied van omgaan met regels, wonen, school, vrije tijd, thuis, omgaan met anderen en/of persoonlijke verzorging. De begeleider onderhoudt ook het contact met de ouders en met school.

 Behandelgroep
 Doelgroep   
 Leeftijd    
 Duur/frequentie  
 Regio    
 Download folder   
 Jeugd-LVB  6-23 jaar
 Gemid. 1-2 jaar
 Noord-Holland 
 Folder Behandelgroep  
       Utrecht  Folder Behandelgroep

Feniks jeugd-detox Noord-Holland

Feniks biedt hulp aan jongeren tot 23 jaar met verslavingsproblemen. Voorwaarde is, dat zij vrijwillig willen stoppen met het  gebruik van verslavende middelen, gokken en gamen. De jongere woont maximaal 12 weken op de locatie in Heerhugowaard. Na het interne traject, volgt een ambulant vervolgtraject op de plek waar de jongere woont (gaat wonen). Gedurende het traject staat het behouden en versterken van de eigen kracht van de jongere en zijn/haar omgeving centraal.

Feniks is een samenwerkingsproject tussen Brijder Jeugd, ParlanTriversum en Lijn5.
Lees meer informatie in de flyer van Feniks of ga naar de website van Feniks.

Gezinshuis

Sommige kinderen en jongeren kunnen na een intensieve behandeling niet meer thuis wonen. Het is dan beter om in een ‘ander’ gezin behandeling en begeleiding te krijgen. De kleinschaligheid en het wonen in een normale gezinssituatie zorgen ervoor dat het kind zich beter kan ontwikkelen.

Lijn5 heeft een aantal Gezinshuizen waar een kind voor langere tijd kan wonen samen met de gezinshuisouders en hun kinderen. Hij of zij heeft dus elke dag dezelfde professionele begeleiders. Samen met hen gaat de jongere aan de slag met het leren omgaan met z'n problemen.

 Gezinshuis
 Doelgroep   
 Leeftijd    
 Duur/frequentie  
 Regio    
 Download folder   
 Jeugd-LVB  10-18 jaar
 Min. 4 jaar
 Noord-Holland 
 Folder Gezinshuis  
 Jeugd  10-18 jaar  Min. 4 jaar  Utrecht  
 Jeugd  10-18 jaar  Min. 4 jaar  Gelderland  

3-milieuvoorziening

Als de problemen thuis en op school te groot zijn, kan een intensieve 24-uursbehandeling helpen. Speciaal voor jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen biedt Lijn5 een besloten behandeling binnen een 3-milieuvoorziening in Driehuis. De jongeren doen hier van alles: wonen, naar school gaan, sporten, en aan zichzelf werken. Zeer intensief betekent dat een kind 24 uur per dag directe begeleiding en toezicht krijgt van de begeleiders. Bij de behandeling ligt de nadruk op het accepteren van opvoedingsgezag en het aanleren van sociale vaardigheden. Het begrip ‘besloten’ verwijst naar de beschermingsmaatregelen, waaronder de mogelijkheid tot het afsluiten van de kamerdeuren en buitendeuren.

Een behandelgroep bestaat uit maximaal negen jongeren. Ieder kind heeft een eigen slaapkamer en er is een gezamenlijke huiskamer. In het dagelijks leven zorgen groepsleiders in het besloten klimaat voor duidelijke regels en een voorspelbaar dagritme.

Een nauwe samenwerking met de ouders en het netwerk van de jongere blijft ook bij deze intensieve behandelvorm een belangrijk uitgangspunt. Bekijk hier het filmpje van de 3-milieuvoorziening: https://youtu.be/GEt7QtZCWRY

De Schar in Schagen is speciaal voor jongeren die een intensief traject hebben afgerond, maar nog niet helemaal zelfstandig kunnen functioneren. Binnen De Schar krijgen zij een gerichte transitiebehandeling naar een passende leefomgeving.

 3-milieuvoorziening
 Doelgroep   
 Leeftijd    
 Duur/frequentie  
 Regio    
 Download folder   
 Jeugd-LVB  6-18 jaar
 Gemid. 1-2 jaar
 Noord-Holland 
 Folder 3-milieuvoorziening   
 Jeugd-LVB      Noord-Holland  Folder De Schar

Zelfstandigheidstraining

Jongeren, die door omstandigheden niet meer thuis kunnen of willen wonen, kunnen bij Lijn5 leren om zo zelfstandig mogelijk een eigen leven te leiden. De jongeren zijn nog niet zover dat ze op eigen benen kunnen staan en hebben (op een aantal punten) begeleiding nodig. Of ze hebben hulp nodig bij het oplossen van hun problemen. Lijn5 kent een aantal vormen van zelfstandigheidstraining:

Individueel Behandeltraject

Lijn5 biedt 24-uursbehandeling aan jongeren die wonen op een locatie van Lijn5. In een individueel behandeltraject werkt de jongere toe naar een grotere zelfstandigheid. Een vervolgplek kan zijn bij (Interne) Kamertraining of Begeleid Wonen, maar ook terugkeer naar huis of een plek in het netwerk van de jongere.

 Individueel Behandeltraject
 Doelgroep   
 Leeftijd    
 Duur/frequentie  
 Regio    
 Download folder   
 Jeugd  16-18 jaar
 Gemid. 1-1 1/2 jaar  
 Gelderland 
 Folder IB

Kamertrainingscentrum/Begeleid Wonen

Bij een Kamertrainingscentrum leven de jongeren op een stabiele en rustige woonplek van Lijn5. Wij begeleiden hen bij het oplossen van problemen en stellen met elke jongere een persoonlijk groeiplan op met leerdoelen. Met behulp van trainingen werkt de jongere aan de eigen leerdoelen om een zo groot mogelijke zelfstandigheid te bereiken. De jongeren hebben altijd een eigen kamer. Ze gaan naar school of hebben werk, zijn lid van een sportclub en ontvangen vrienden. Bovendien leren ze allerlei dagelijkse taken, zoals eten koken en boodschappen doen, omgaan met geld, en een sociaal netwerk opbouwen én onderhouden.

Lijn5 heeft ook flatjes waar jongeren, na behandeling op een kamertrainingscentrum, zelfstandig kunnen wonen met begeleiding op afgesproken tijden.

 Kamertrainingscentrum/Begeleid Wonen
 Doelgroep   
 Leeftijd    
 Duur/frequentie  
 Regio    
 Download folder   
 Jeugd-LVB  17-23 jaar
 Gemid. 1-2 jaar  
 Noord-Holland 
 Folder KTC
       Utrecht  Folder De Flatjes 
 Jeugd  16-18 jaar
 Gemid. 9 mnd
 Utrecht  Folder KTC Hamakerlaan
       Gelderland  Folder BW en KTC
 Jeugd  17-23 jaar
 Max. 9 mnd
 Utrecht  Folder De Flatjes

Behandeltraject moeder en kind - Klijntje5

Klijntje5 is een behandelprogramma in Utrecht speciaal voor jonge (aanstaande) moeders met een licht verstandelijke beperking. Bij Klijntje5 helpen de begeleiders de jonge (aanstaande) moeders om in kleine stappen te leren wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te worden, zodat ze goed voor zichzelf en hun kind kunnen zorgen.

Klijntje5
 Doelgroep   
 Leeftijd    
 Duur/frequentie  
 Regio    
 Download folder   
 Jeugd-LVB + Jeugd
 16-22 jaar
 Gemid. 1-1 1/2 jaar  
 Utrecht 
 Folder De Flatjes