Behandeling in het gezin

Opvoeden van kinderen is een belangrijke taak, én een moeilijke. Door allerlei verschillende oorzaken kunnen spanningen in een gezin hoog oplopen. Lijn5 kan het gezin helpen deze problemen met elkaar op te lossen.

De gezinsbehandeling is erop gericht om met het hele gezin te werken aan een betere opvoeding en thuissituatie. De problemen liggen vaak op meerdere terreinen binnen de opvoeding. Bijvoorbeeld moeite met het omgaan met regels, beter naar elkaar leren luisteren, grenzen leren stellen of het verminderen van angst om iets zelfstandig te doen. De gezinsbehandelaar geeft de ouders inzicht in de problemen en oefent met hen om te komen tot een andere aanpak in de opvoeding.

Afhankelijk van de hulpvraag biedt Lijn5 verschillende trajecten:

 Gezinsbehandeling
 Doelgroep  Leeftijd   
 Duur/frequentie  
 Regio    
 Download folder   
 Jeugd-LVB 
 6-23 jaar
 Gemid. 1 jaar - 2x pw   Noord-Holland  
 Folder AG 
 Jeugd +  0-23 jaar  Gemid. 1 jaar - 2x pw  Utrecht  Folder AG
 Jeugd-LVB  
 
   
 Jeugd + 
 0-18 jaar  Intensief: max. 7 mnd -
 Gelderland  Folder AG
 Jeugd-LVB    regelmatig    
 
 0-18 jaar
 Landurig: max. 12 mnd
 Gelderland  Folder AG

 

 Gezinsbehandeling bij een crisis
 Doelgroep  
 Leeftijd   
 Duur/frequentie   
 Regio    
 Download folder    
 Jeugd-LVB 
 6-23 jaar  
 Max. 2 mnd - 2-4x pw  
 Noord-Holland   

Folder AS
Folder AS-NHN

     
 Utrecht  
 Jeugd  0-23 jaar
 Max. 4 wk
 Utrecht  Folder AS
     Max. 4 wk - 5-15x pw  
 Utrecht  Folder FF

 

 Hulp bij complexe scheidingsproblemen
 Doelgroep  
 Leeftijd   
 Duur/frequentie   
 Regio   
 Download folder    
 Jeugd-LVB  6-23 jaar  8 bijeenkomsten  Noord-Holland  Flyer Kinderen uit de Knel

 

 Gezinsbehandeling ter voorkoming van crimineel gedrag
 Doelgroep      
 Leeftijd      
 Duur/frequentie      
 Regio     
 Download folder    
 Jeugd +
 6-23 jaar   
 Max. 6 mnd -  bij start   
 Utrecht  Folder IOG EV
 Jeugd-LVB    2x pw
   

 

 Gezinsbehandeling met kortdurende video-hometraining
 Doelgroep      
 Leeftijd      
 Duur/frequentie   
 Regio    
 Download folder    
 Jeugd-LVB
 6-23 jaar   
 Gemid. 2 mnd 
 Noord-Holland   
 Flyer VHT
     
 Utrecht