Per 1 juli 2020 is Lijn5 definitief gestopt met haar jeugdzorgactiviteiten. De jeugdhulp aan cliënten en gezinnen wordt voortgezet door andere zorgorganisaties. Vaak met behoud van de betrokken medewerkers en locaties.

Ons behandelaanbod

Lijn5 brengt kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben een halte verder in hun leven. Bij ons kunnen jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking (LVB) rekenen op een goede aansluiting. Met andere woorden: precies op dié hulp en ondersteuning die nodig is om verder te komen.

Van behandeling tot crisisinterventies in het gezin; van dagbehandeling na schooltijd tot verblijf in één van onze behandelgroepen, of zelfstandigheidstraining aan jongvolwassenen.Wij geven de behandeling het liefst bij het gezin thuis en in samenwerking met het sociale netwerk. Door onze integrale aanpak kunnen we behandelvormen makkelijk combineren en waar nodig snel schakelen naar meer intensieve vormen. Met doelgerichte trajecten werken we samen met de jongere en het gezin aan een basis voor een zo zelfstandig mogelijke toekomst.

Animatie behandeltraject

In de onderstaande animatie kunt u de verschillende mogelijkheden in een behandeltraject zien. In de linkerkolom vindt u een beschrijving per behandelvorm. Waar in de omschrijving staat ouders, kunt u ook stiefouders, pleegouders of verzorgers lezen.

Behandelvormen Lijn5

Onze behandelvormen zijn onder te verdelen in: 

Lijn5 is werkzaam in de provincie Noord-Holland. Per 1 juli 2020 wordt dit behandelaanbod geïntegreerd met de behandelzorg van Spirit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 088 513 11 03 van Lijn5 Noord-Holland of rechtstreeks met één van de drie regio’s:

Amsterdam: toegang.stadamsterdam@nl5.nl, telefoon 088 513 11 28
Kennemerland: toegang.regiokennemerland@ln5.nl, telefoon 088 513 11 03
Noord-Holland-Noord: toegang.NHN@ln5.nl, telefoon 088-513 14 01

Aanmelden kan bij Toegang Lijn5 AKN via aanmelden@ln5.nl, Postbus 309, 1970 AH IJmuiden