Aanmelden en crisisaanvragen

Als cliëntondersteuner of verwijzer kunt u voor het aanmelden van een kind of jongere elke werkdag bij ons terecht. Samen met u, uw cliënt en zijn of haar ouders/verzorgers kijken we naar de meest geschikte behandeling.

Bij de Toegang van Lijn5 kunt u terecht met aanvragen voor ambulante hulp én residentiële hulp. Het aanmeldingstraject is doorgaans binnen zes weken afgerond.

Bij crisisaanvragen zoeken wij natuurlijk direct naar een (tijdelijke) oplossing.

Lijn5 heeft een aanmeldformulier voor jongeren tot 18 jaar en jongeren ouder dan 18 jaar. Klik hier voor de formulieren per regio. In Gelderland bieden wij ook begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente gebruikt hiervoor vaak een eigen aanmeldformulier.

Heeft u vragen over onze hulpverlening of over de aanmelding? Neem dan contact op met Lijn5 in de regio waar u woont. Klik hier voor de contactgegevens.