Samenwerkingspartners Lijn5

Professionals van Lijn5 nemen deel in diverse gemeentelijke teams als specialist of als generalist met een specialisme, om onze expertise zo veel mogelijk preventief in te kunnen zetten.

Daarnaast bieden wij op aanvraag advies en diagnostiek. Indien nodig kunnen wij aanvullend specialistische zorg inzetten.

Verbinding verschillende domeinen

In verschillende gemeentelijke regio’s werkt Lijn5 nauw samen met partners uit de (gesloten) jeugdzorg, zorg voor (licht) verstandelijk beperkten, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en het (speciaal) onderwijs. Door deze bundeling van kennis en ervaring hoeven gezinnen met een complexe hulpvraag niet meer aan te kloppen bij verschillende hulpverleners of instanties. Met elkaar zorgen wij voor een hulpaanbod, dat specifiek aansluit bij de individuele gezinssituatie.