Over Lijn5

Lijn5 is een gespecialiseerde jeugdzorgorganisatie, werkzaam in Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Onze instelling heeft een jarenlange ervaring en expertise in de diagnostiek en de behandeling van complex probleemgedrag bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met én zonder licht verstandelijke beperking.

Meisje in gras

Samen werken en zorg op maat

Lijn5 is er in het bijzonder voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door samen te werken en zorg op maat te bieden, geven wij deze jongeren en hun gezinnen weer het vertrouwen in eigen kunnen terug. Jongeren kunnen bij Lijn5 instappen als ze hulp nodig hebben, samen met ons de route bepalen en uitstappen zodra dat weer kan. Wij zorgen voor de juiste hulp en ondersteuning die nodig is om verder te komen.

Benutten eigen mogelijkheden

Lijn5 biedt zorg en behandeling bij problemen in de opvoeding, het gedrag en/of in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dagelijks zetten onze professionals zich in om het leven van kinderen en jongeren weer ‘op de rails’ te krijgen. Samen het gezin en het sociale netwerk zorgen wij ervoor dat deze jongeren weer op eigen kracht verder kunnen. We laten ze ontdekken waar ze goed in zijn. We helpen ze hun mogelijkheden te benutten. We bouwen samen aan een basis voor een zo zelfstandig mogelijke toekomst. Lijn5 brengt ze naar een nieuwe kans, een nieuw begin.