Missie Lijn5

'Lijn5 helpt snel en betrouwbaar bij ingewikkelde problemen rond opvoeden en opgroeien. Kom verder!' Zo luidt onze missie. Dat is een korte en krachtige verwoording van waar we voor staan: het bieden van jeugdhulpverlening die aansluit op de vraag.

Specialist in de behandeling van complex probleemgedrag

Wij zijn een organisatie voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Een specialist in de regionale zorgketen waar het gaat om de behandeling van ingewikkelde gedragsproblemen en complexe gezinsvraagstukken.

Integrale behandeling op maat

Wij geven de behandeling het liefst thuis en zo licht mogelijk, maar als het nodig is bieden wij ook zwaardere vormen, en dus maatwerk. Door onze integrale behandeling kunnen we snel schakelen in zorgintensiteit, en aansluiten bij de individuele gezinssituatie. Jongeren stappen in als het nodig is, en stappen weer uit zodra dat kan.

Hulp voor jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking

Wij zijn er voor jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en vaak ernstige (gedrags)problemen. Onze hulpverlening bundelt de verschillende specialismen voor deze bijzondere doelgroep, zodat wij - samen met andere professionals - de best passende zorg kunnen bieden.

Samen werken aan ontwikkeling

Samenwerking vormt voor ons de basis. Onze gedreven professionals werken actief samen met het gezin, het sociale netwerk en andere professionals. Met elkaar zetten we alles op alles om te zorgen dat jongeren en het gezin weer op eigen kracht verder kunnen.