Lijn5 in de keten

Samenwerking tussen hulpverleners van verschillende soorten hulp - basiszorg én specialistische zorg - noemen we ketenzorg. Met elkaar zorgen wij ervoor dat kinderen, jongeren en hun gezinnen de best passende behandeling en begeleiding krijgen.

In de onderstaande cirkel is de samenwerking en verbinding tussen de verschillende hulpverleners afgebeeld. Lijn5 behoort bij de specialistische zorgaanbieders, in de buitenste ring. Net als Jeugdbescherming- en Reclassering, de Crisisdienst en Veilig Thuis.

Als een jongere en/of een gezin hulp nodig hebben, kunnen zij als eerste hulp zoeken in het eigen netwerk, bijvoorbeeld bij de buren, school, de sportleraar of bij familie. Ook de huisarts kan geraadpleegd worden.

Soms is er echter meer ondersteuning nodig. Iedere gemeente heeft hiervoor eigen voorzieningen ingericht, zoals een wijk- of buurtteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Gezinnen kunnen hier terecht met verschillende ondersteuningsvragen.

Specialistische zorg en ondersteuning

Als er meer specifieke zorg nodig is, dan kan Lijn5 ingeschakeld worden. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een advies op maat of de inzet van specialistische hulp. Onze behandeling is altijd aanvullend op en in samenwerking met de ondersteuning die gezinnen kunnen krijgen via gemeentelijke voorzieningen. Wij bieden deze behandeling zo dichtbij mogelijk, zo licht mogelijk en niet langer dan noodzakelijk is. Ons belangrijkste doel is dat het gezin weer op eigen kracht - met óf zonder ondersteuning - verder kan.

Voor de specialistische zorg die Lijn5 biedt, is altijd een verwijzing (beschikking) nodig van de gemeentelijke voorziening, de huisarts of het Centrum Indicatiestelling Zorg. Voor meer informatie over deze verwijzing kunt u contact opnemen met Lijn5 in de regio waar u woont. Klik hier voor de contactgegevens.