Lijn5 - de organisatie

Lijn5 is in 2008 ontstaan uit een fusie van de instellingen Amstelduin in Noord-Holland, OPL en Meerwijck in Utrecht, en Nové en Woldyne in Gelderland. Elke instelling bracht haar eigen ervaring en expertise mee in de hulpverlening aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Met elkaar zijn we één sterke organisatie geworden voor gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking. Lijn5 biedt deze zorg bij problemen in de opvoeding, het gedrag en/of in de sociale ontwikkeling. Dit doen we door behandeling en begeleiding te geven bij het gezin thuis, dagbehandeling en training tijdens en na schooltijd en/of behandeling met een tijdelijk verblijf op een locatie van Lijn5; beschermd, begeleid of besloten wonen.

Klik op onderstaande links voor meer informatie:

Werkgebied

Lijn5 is werkzaam in ruim 90 gemeenten in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Met ingang van 1 januari 2015 werken wij met zelforganiserende teams in (kleinere) geografische clusters. Hierdoor kan de zorg zo dicht mogelijk bij én in samenwerking met de cliënt en de gemeentelijke voorzieningen georganiseerd worden. In ieder cluster zijn onze verschillende specialismen vertegenwoordigd. Daarnaast richt één cluster zich specifiek op de bovenregionaal georganiseerde zorg binnen onze 3-milieuvoorziening. Het hoofdkantoor van Lijn5 is gevestigd in Driehuis. Bekijk hier ons werkgebied.

Stichting Lijn5 maakt deel uit van het concern De Opbouw in Utrecht. Dit is een landelijke organisatie voor hulpverlening aan jeugdigen, verstandelijk beperkten en ouderen. Kijk voor meer informatie op: www.opbouw.nl.

Doelgroep

Lijn5 biedt behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren (tot 23 jaar) bij problemen in de opvoeding, het gedrag en/of in de sociale ontwikkeling. Deze jongeren kunnen een licht verstandelijke beperking (IQ tussen de 50-85) hebben, maar dat hoeft niet. Veelal is sprake van meervoudige problematiek, bijvoorbeeld een bepaalde gedragsstoornis, zoals ADHD, ODD, PDD-NOS, leerproblemen en/of een beperkt sociaal aanpassingsvermogen.

Daarnaast kan het gezin te maken hebben met problemen op andere gebieden (echtscheiding, verslaving, schulden, psychiatrische problematiek). Een intensieve samenwerking met ouders, verzorgers, het sociale netwerk en andere hulpverleners vormt een belangrijk uitgangspunt in onze behandeling. Ook kunnen ouders zelf specifieke ondersteuning krijgen bij de opvoeding van hun kind.

LVB & gedragsproblemen
Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) kunnen in principe prima functioneren, maar ze zijn wel kwetsbaar. Doordat de beperking niet (lichamelijk) zichtbaar is, wordt deze vaak laat (of niet) herkend. Met als gevolg dat zij veelvuldig overvraagd worden wat kan leiden tot frustraties en een negatief zelfbeeld. Zij voelen zich niet begrepen en begrijpen anderen verkeerd. Hierdoor ontstaan vaak gedragsproblemen.

Als orthopedagogisch behandelcentrum heeft Lijn5 specifieke kennis en ervaring om deze jongeren weer het vertrouwen in eigen kunnen terug te geven en hen te leren een zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden.

Behandelaanbod

Lijn5 heeft diverse behandelvormen en interventies met en/of zonder verblijf. Door onze integrale behandeling kunnen we snel schakelen in zorgintensiteit en aan sluiten bij de individuele gezinssituatie. Op de webpagina 'Ons behandelaanbod' vindt u een beschrijving per behandelvorm.

 Ambulante behandeling                            
   Residentiële behandeling (met verblijf)    
 Diagnostiek, Advies en Therapie
   Observatie
 Sociale Netwerkstrategieën
   Behandelgroep
 Intensieve Gezinsbehandeling
   Gezinshuis
 Spoedhulp    3-milieuvoorziening
 Dagbehandeling
   Zelfstandigheidstraining (Kamertraining)
 Training    Crisisopvang
     
 Combinatie ambulant en residentieel   
   
 MDFT/De Bundel
   
 Uit&Thuis    

In de corporate folder van Lijn5 staat meer informatie over onze werkwijze en de behandelvormen.