Verwijsindex

Soms heeft uw gezin met verschillende hulpverleners te maken. Het is belangrijk dat wij dit van elkaar weten, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen. De verwijsindex is een online hulpmiddel om snel met elkaar in contact te komen.

Jongeren

Hoe werkt de verwijsindex?

Als de begeleider van uw kind, een andere hulpverlener, lerares of bijvoorbeeld de sportleraar zich zorgen maakt over uw kind, bespreken we dit altijd eerst samen met u. Indien onze zorg toch blijft, doen we een registratie in de lokale verwijsindex. Bij deze registratie worden alleen de naam, adresgegevens en het burgerservicenummer van uw kind vastgelegd. Wij geven geen inhoudelijke informatie over uw kind.

Het is mogelijk dat al eerder door een andere hulpverlener een registratie in de verwijsindex is gedaan. In dat geval komen wij via de mail met elkaar in contact. In de mail staat alleen hoe wij deze persoon kunnen bereiken, zodat wij de hulp en begeleiding voor uw kind met elkaar kunnen afstemmen. Vanzelfsprekend laten wij u en - afhankelijk van de leeftijd - uw kind weten als wij een registratie doen en als er contact is met een andere hulpverlener. Samen met u kijken we met welke hulp en ondersteuning uw kind het beste geholpen is.

De verwijsindexen in Nederland zijn gekoppeld aan de landelijke verwijsindex. Dit betekent dat bij een verhuizing de gegevens niet verloren gaan en hulpverleners met elkaar in contact kunnen blijven.

In Utrecht hebben we met samenwerkingspartners afgesproken om alle jongeren die hulp krijgen te registreren. Dus ook jongeren over wie we geen extra zorgen hebben.