Uw privacy

Tijdens de hulpverlening is het nodig dat wij persoonlijke gegevens van uw kind en het gezin vastleggen in een dossier. Lijn5 gaat uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens.

Om de privacy van uw kind en gezin te beschermen, heeft Lijn5 een Privacyreglement. Hierin staat bijvoorbeeld beschreven wie er in het dossier van uw kind mogen kijken, en wie niet. En hoe wij omgaan met uw gegevens.

Het volledige privacyreglement kunt u hier downloaden.

Als uw kind bij ons in behandeling komt, krijgt hij/zij het document Rechten en Plichten Lijn5. In dit document kunt u een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen uit het reglement lezen.

Beperkte gegevensuitwisseling aan gemeenten

Om de hulp aan jongeren tot 18 jaar te kunnen betalen, hebben gemeenten een aantal gegevens nodig. De informatie die Lijn5 aan uw gemeente geeft, is zo beperkt mogelijk en alleen noodzakelijk voor facturatie. De privacy van uw kind en gezin en het beroepsgeheim van onze hulpverlener blijven hierdoor goed gewaarborgd. Lijn5 verstrekt alleen de volgende gegevens aan uw gemeente:

  • Het burgerservicenummer (BSN) van uw kind of zijn/haar naam, adres en geboortedatum.
  • Het soort hulp dat verleend is.
  • De (verwachte) start- en einddatum van de hulp.