Rechten & Plichten

Alle jongeren en ouders die hulp krijgen van Lijn5 hebben bepaalde rechten en plichten. Bij rechten kunt u denken aan klachtrecht, privacy en medezeggenschap.

Bij plichten hoort onder andere het houden aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben.

Uw kind krijgt aan het begin van zijn of haar behandeling het document Rechten en Plichten Lijn5. Hierin staat uitgebreide informatie over de verschillende onderwerpen. Deze informatie is óók voor u belangrijk. Het is daarom goed om het samen met uw kind door te lezen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met Lijn5 in de regio waar u woont. Klik hier voor de contactgegevens.