Meepraten en meedenken

Lijn5 vindt het belangrijk dat jongeren en hun ouders hun mening kunnen geven. Want alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat zij precies dié hulp krijgen die ze wensen.

Lijn5 heeft hiervoor jongerenraden, een cliëntenraad, en we meten jaarlijks de cliënttevredenheid.

Jongerenraden

Voor jongeren hebben wij een aantal jongerenraden. De jongeren kunnen lid worden van de raad in de regio waar zij hulp krijgen.

De jongeren in de jongerenraad komen op voor de belangen van alle jongeren die bij Lijn5 in behandeling zijn. Ze praten met de clustermanager over hoe het gaat en ze kunnen zelf onderwerpen inbrengen die zij belangrijk vinden. En soms wil Lijn5 de mening van de jongerenraad horen over bepaalde onderwerpen.

Als uw kind lid wilt worden van een jongerenraad, dan kan hij/zij dit aangeven bij de begeleider.

Cliëntenraad

Lijn5 heeft ook een cliëntenraad en deze bestaat op dit moment uit ouders en familieleden. De directie van Lijn5 praat met de cliëntenraad over verschillende onderwerpen die voor veel jongeren en gezinnen belangrijk zijn. Ook wordt er aandacht besteed aan onderwerpen die met beleid te maken hebben.  

Lees meer informatie in de folder van de cliëntenraad of in het document Rechten en Plichten.

Lid worden?
Wilt u zelf lid worden van de cliëntenraad? Wilt u meer informatie of heeft u vragen/opmerkingen? Neem dan contact op met de cliëntenraad via: cliëntenraad@ln5.nl.

Nieuwsbrieven en Jaarverslag
Na iedere vergadering brengt de cliëntenraad een nieuwsbrief uit met de onderwerpen die zijn besproken. En elk jaar maakt de cliëntenraad een jaarverslag met de belangrijkste ontwikkelingen. Lees hier het jaarverslag cliëntenraad Lijn5 2017. 

Cliënttevredenheid

We doen nog meer om erachter te komen wat jongeren en hun ouders van Lijn5 vinden, en van de hulp die zij krijgen of hebben gekregen: 

  • Zo doen we elk jaar een onderzoek naar de tevredenheid van ouders en jongeren.
  • Als de hulp gestopt is, dan vragen we jongeren en hun ouders om een vragenlijstje in te vullen. Dit heet een ‘exit-vragenlijst’.
  • Op sommige locaties worden er avonden georganiseerd voor de ouders en jongeren om mee te denken over bepaalde onderwerpen.
  • En er is een groep jongeren die interviews afneemt bij andere jongeren over de hulp die zij krijgen. Dit noemen we jongerenaudits.