Heeft u een klacht?

Lijn5 zet zich in voor een zorgvuldige hulpverlening en dient daarbij het belang van het kind en de ouders. Toch kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent.

Bent u als ouder, pleegouder, verzorger, stiefouder, of wettelijk vertegenwoordiger betrokken bij Lijn5, dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling.

Hier vindt u het stappenplan 
Hier vindt u het klachtenformulier

Onafhankelijk advies en ondersteuning

Wellicht vindt u het indienen van een klacht ingewikkeld of u ziet er tegenop. Toch vinden wij het belangrijk dat u ons op de hoogte brengt van uw onvrede, zo nodig beschreven in een klacht. Voor een onafhankelijk advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Deze onafhankelijke stichting informeert, adviseert en ondersteunt bij vragen of klachten over de jeugdhulpverlening.
Meer informatie vindt u op www.akj.nl.

Klik hier voor informatie over de centrale klachtencommissie van Stichting de Opbouw.
Klik hier voor informatie over de landelijke geschillencommissie.
Klik hier voor informatie over het verschil tussen klachtrecht en tuchtrecht.

Meer informatie nodig? Mail de klachtenfunctionaris via: wienabakker@adviespuntzorgbelang.nl