• Corporate folder Lijn5 PDF | 1,25 MB

  Lijn5 heeft een jarenlange ervaring en expertise in de diagnostiek en de behandeling van complex probleemgedrag bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met én zonder licht verstandelijke beperking. In deze folder staat informatie over onze organisatie en werkwijze.

  Downloaden
 • Behandelwijzer Lijn5 in de regio Alkmaar, Kop Noord-Holland en West-Friesland PDF | 549,30 KB

  De behandelwijzer geeft een overzicht van de verschillende behandelingvormen en interventies die Lijn5 biedt in de regio Alkmaar, Kop Noord-Holland en West-Friesland.

  Downloaden
 • Behandelwijzer Lijn5 in de regio Kennemerland PDF | 549,01 KB

  De behandelwijzer geeft een overzicht van de verschillende behandelingvormen en interventies die Lijn5 biedt in de regio Kennemerland.

  Downloaden
 • Behandelwijzer Lijn5 in de regio Amsterdam PDF | 1,06 MB

  De behandelwijzer geeft een overzicht van de verschillende behandelingvormen en interventies die Lijn5 biedt in de regio Amsterdam.

  Downloaden
 • Behandelwijzer Lijn5 in Utrecht PDF | 1,10 MB

  De behandelwijzer geeft een overzicht van de verschillende behandelingvormen en interventies die Lijn5 biedt in de provincie Utrecht.

  Downloaden
 • Behandelwijzer Lijn5 in de regio Apeldoorn PDF | 1,61 MB

  De behandelwijzer geeft een overzicht van de verschillende behandelingvormen en interventies die Lijn5 biedt in de regio Apeldoorn.

  Downloaden
 • Rechten en Plichten Lijn5 PDF | 219,66 KB

  Iedere jongere die bij Lijn5 in behandeling is, heeft rechten én plichten. Je hebt bijvoorbeeld recht op privacy en het recht om een klacht in te dienen als je ergens niet helemaal tevreden mee bent. In dit document lees je wat jouw rechten en plichten zijn.

  Downloaden
 • Klachtrecht ouders Lijn5 PDF | 83,05 KB

  U bent betrokken bij Lijn5 als ouder, pleegouder, verzorger, stiefouder of wettelijk vertegenwoordiger. Lijn5 zet zich in voor een zorgvuldige hulpverlening en wil daarbij het belang van het kind én ouders dienen. Toch kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. Daarvoor is deze klachtenregeling opgesteld.

  Downloaden
 • Rechten en Plichten Lijn5 - Turks PDF | 166,41 KB

  Downloaden
 • Rechten en Plichten Lijn5 - Marokkaans PDF | 193,52 KB

  Downloaden
 • Folder Vertrouwenspersoon AKJ - ouders PDF | 417,43 KB

  Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is een onafhankelijke stichting die informeert, adviseert en ondersteunt bij vragen of klachten over de jeugdzorg.

  Downloaden
 • Folder Cliëntondersteuning Wlz PDF | 296,95 KB

  Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van zorg.

  Downloaden
 • Jaarverslag Cliëntenraad Lijn5 - 2014 PDF | 77,31 KB

  Het jaarverslag 2014 van de Cliëntenraad van Lijn5 gaat nagenoeg helemaal over de ontwikkeling van de transitie van de jeugdzorg van provincie/rijk naar gemeentes.

  Downloaden