Financiële informatie

Als uw kind tijdelijk bij Lijn5 verblijft of een dagbehandeling volgt, zijn er - net als thuis - bepaalde kosten.

Een aantal van deze kosten betaalt Lijn5. Het gaat bijvoorbeeld om voeding, verzorging, huisvesting en de behandeling van uw kind. Er zijn ook kosten waarvoor u zelf verantwoordelijk blijft. Het gaat hierbij onder meer om het zakgeld, de kleding en de reiskosten van uw kind.

Als uw kind 18 jaar of ouder is, dan gaat hij of zij zelf een eigen bijdrage betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voor de hulp en ondersteuning bij Lijn5. Meer informatie hierover vindt u op www.hetcak.nl.