Start Kinderen uit de Knel in NH

6 december 2016 - Speciaal voor gezinnen met (v)echtscheidingsproblemen start Lijn5 binnenkort met de behandelmodule ‘Kinderen uit de Knel’ in de regio Alkmaar en West-Friesland.

Kinderen uit de Knel voor LVB

De behandelmethodiek ‘Kinderen uit de Knel’ is ontwikkeld door het Lorentzhuis en het Kinder- en Jeugdtraumacentrum. De module richt zich specifiek op beter ouderschap bij ernstige (v)echtscheidingsproblemen. Lijn5 heeft deze methodiek aangepast aan de sociale en cognitieve vaardigheden van kinderen en/of ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB). Hierbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de communicatie en bejegening. De ouder- en kindgroep hebben elk een eigen ruimte en eigen therapeuten.

Een gezin aanmelden of meer advies?

Voor vragen over de aanmelding, advies of inhoudelijk overleg kunt u tijdens kantooruren bellen met de Toegang van Lijn5:

T 088-513 14 01
toegang.regioalkmaar@ln5.nl
E  toegang.west-friesland@ln5.nl

Lees hier de flyer Kinderen uit de Knel.