3-Milieuvoorziening Lijn5: een intensieve behandel- en leeromgeving.

De 3-milieuvoorziening van Lijn5 is een intensieve behandelomgeving voor jongeren die naast hun licht verstandelijke beperking last hebben van psychosociale, emotionele en gedragsproblemen. In een beschutte omgeving leren en oefenen zij vaardigheden, die ze nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen in de maatschappij.

Door samen te werken en zorg op maat te bieden, krijgen jongeren als Soufyan en Zena én hun gezinnen weer het vertrouwen in eigen kunnen terug. Met doelgerichte trajecten bouwen we met elkaar aan een basis voor een zo zelfstandig mogelijke toekomst.