Cliënt tevredenheids- onderzoek 2016

Ouders en jongeren Intra- en extramuraal 2016

 

In  2016  voert  Stichting  Alexander  een  cliënttevredenheidsonderzoek  uit  onder  jongeren  en ouders van kinderen die extra – en intramurale hulpontvangen bij Lijn5.

Het cliënttevredenheidsonderzoek met de C-toets OBC© heeft primair tot doel het creëren van inzicht  in  sterke  punten  en  verbeterpunten  van  de  zorg;  het  geeft  aanknopingspunten  op  het gebied  van  beleidsontwikkeling  en  voor  verbeterplannen  op  instellings-  en  lokaal  niveau.  Het cliënttevredenheidsonderzoek  is  gespecificeerd  naar de  verschillende  doelgroepen  en hulpvormen.  De  uitkomsten  worden  besproken  binnen  Lijn5  voor  het  opnemen  van verbeterpunten in de kwaliteitscyclus.

Klik hier voor de samenvatting van het rapport.
Klik hier voor het volledige rapport.