Augeo dankt ons

Kinderen die thuis niet veilig zijn, proberen dat vaak voor deAugeo buitenwereld verborgen te houden.
Als niemand vraagt hoe het thuis gaat, blijven deze kinderen onzichtbaar.

Onzichtbare kinderen weer zichtbaar

Kinderen in de knel hebben het recht om gehoord te worden. Dat is niet gemakkelijk. Want kinderen die thuis niet veilig zijn, vertellen dat vaak niet uit zichzelf. Soms beseffen ze niet dat hun situatie niet normaal is of weten ze niet hoe ze een volwassene kunnen vertrouwen. Daarom moet in elk hulpverleningstraject het kind centraal staan. Goed luisteren, doorvragen en het kind steun en vertrouwen bieden. Altijd. Want kinderen die niet vragen, worden overgeslagen.

 

Lijn5 en de organisaties op deze pagina laten hun medewerkers door Augeo scholen. Ze leren hoe je onveilige situaties kunt signaleren, wat je daarmee kunt doen en het allerbelangrijkste: hoe je ouders én kinderen het beste steun en vertrouwen biedt.

Kinderen in de knel hebben het recht om gezien en gehoord te worden. Dankzij deze
organisaties leren 60.000 mensen per jaar hoe dat moet. En daarom: dank je wel.

Ga voor meer informatie naar: augeo.nl/fd