Verwijsindex

Soms heb je te maken verschillende hulpverleners. Het is belangrijk dat wij dit van elkaar weten, zodat we jou zo goed mogelijk kunnen helpen. De verwijsindex is een online hulpmiddel om snel met elkaar in contact te komen.

Als wij ons zorgen maken, bespreken we dit altijd eerst met jou en je ouders/verzorgers en kijken we naar een oplossing. Soms blijven deze zorgen bestaan. In dat geval kunnen we een registratie doen in de verwijsindex. Hierbij geven we je naam, adresgegevens en je burgerservicenummer (BSN), en onze eigen contactgegevens. Als jouw lerares op school of je sportleraar zich ook zorgen maakt, dan kunnen we samen kijken hoe we jou het beste kunnen helpen. 

In Utrecht hebben we met samenwerkingspartners afgesproken om alle jongeren die hulp krijgen te registreren. Dus ook jongeren over wie we geen extra zorgen hebben.