• Hoe ziet de hulp van Lijn5 eruit?

  Lijn5 biedt verschillende hulpvormen. Samen kijken we naar welke hulp voor jou het beste past. Dat is voor iedereen anders.

  Je kunt hulp voor jou alleen krijgen, samen met je ouders of in een groep. Het kan zijn dat je thuis woont en daar hulp krijgt. Of dat je een poosje, of een paar dagen per week, ergens anders woont. Soms is het genoeg om één keer in de week hulp te krijgen. Het kan ook nodig zijn dat jullie in korte tijd heel veel hulp krijgen.

  In deze animatie kun je zien welke hulp Lijn5 voor jou heeft.

  Wil je graag iemand spreken die jou hier meer over kan vertellen? Bel dan met de regio waar jouw gemeente bij hoort. De informatie vind je hier.
 • Kan ik thuis blijven wonen?

  We vinden het belangrijk dat je veilig kunt opgroeien bij je familie. Daarom geven we de hulp het liefst bij jou thuis, of bijvoorbeeld in de buurt, of op school. De hulpverlener komt dan naar jou toe.

  Als het thuis (tijdelijk) echt niet meer gaat, kun je soms ook een tijdje bij Lijn5 verblijven. Het kan zijn dat je in een groep komt te wonen. Daar woon je dan met ongeveer acht andere kinderen of jongeren. Het kan ook zijn dat een kamertrainingscentrum (KTC) goed bij jou en je (hulp)vraag past. Het belangrijkste is dat we altijd samen met jou en je ouders kijken naar welke hulp het beste past bij jullie situatie.

  In deze animatie kun je zien welke hulp Lijn5 voor jou heeft.

  Wil je graag iemand spreken die jou hier meer over kan vertellen? Bel dan met de regio waar jouw gemeente bij hoort. Klik hier voor de contactgegevens.

 • Waar kom ik terecht?

  Lijn5 biedt hulp in de provincies Noord-Holland, Gelderland en in Utrecht. In alle drie deze provincies hebben we allerlei vormen van hulp.

  Klik op dit kaartje om te zien waar je Lijn5 kunt vinden en hoe je met ons in contact kunt komen.
 • Hoe ziet het verblijf in een groep of KTC eruit?

  Het verblijf op een behandelgroep
  In een behandelgroep woon je samen met ongeveer acht kinderen of jongeren van jouw leeftijd. Je leert hier omgaan met jouw situatie. Begeleiders van Lijn5 helpen jou daarbij. Er zijn vaste groepsleiders (met af en toe invallers) en er is altijd iemand bij wie je terechtkunt. De groepsleiding zorgt voor de dagelijkse gang van zaken op een groep.

  Je hebt ook een persoonlijk begeleider, samen met hem of haar kijk je goed naar jouw situatie en hoe jij daar het beste mee om kunt gaan. Jouw familie en/of andere mensen die belangrijk zijn voor jou, zijn hier ook bij betrokken. De persoonlijk begeleider heeft ook het contact met jouw ouders en/of (gezins)voogd, school en andere belangrijke mensen in jouw omgeving.

  Overdag ga je gewoon naar school, stage of naar je werk. Samen met jouw begeleiders werk je op de groep aan jouw doelen.

  Iedere jongere heeft een eigen slaapkamer. De huiskamer deel je met de andere jongeren, daar is ook altijd groepsleiding aanwezig.

  Als je hulp krijgt van Lijn5, dan gelden er algemene regels en afspraken. Deze kunnen per groep verschillen en worden bij aanvang van de hulp met jou besproken.

  Wil je ervaringen van andere jongeren lezen? Hier vind je de verhalen van Hubert (18 jaar) en Lavinia (18 jaar).

  Het verblijf op een kamertrainingscentrum (KTC)
  Je kunt in een KTC wonen als je al heel veel dingen zelf kunt, maar bij sommige dingen nog hulp nodig hebt. Afhankelijk van wat je al kan, start je met training in een huis waar ook andere jongeren wonen, of met individuele training in een eigen appartement.

  Het KTC is een plek waar je zo normaal mogelijk verblijft/woont. Je gaat naar school, stage of werk, je bent lid van een club en ontvangt vrienden. Als je bij een KTC komt wonen, is het noodzakelijk dat je een zinvolle dagbesteding hebt.

  Samen met jouw begeleider en behandelaar stel je doelen op waar jij aan wilt werken. Als het nodig is, betrekken we jouw ouders en/of (gezins)voogd hier ook bij. Hierbij kun je denken aan het leren omgaan met dingen of situaties die jij moeilijk vindt, thuis of in je vrije tijd. Maar ook aan het omgaan met regels die te maken hebben met wonen, school, of met anderen. Je leert hier ook heel praktische vaardigheden, zoals koken en wassen.

  Als je hulp krijgt van Lijn5, dan gelden er algemene regels en afspraken. Deze kunnen per locatie verschillen en worden bij aanvang van de hulp met jou besproken.

  Gail (19) woonde in een KTC, omdat zij veel ruzie had met haar stiefmoeder. Lees hier de ervaring van Gail. • Wordt er ook naar mij geluisterd?

  Ja. Het gaat ons om jou, wij vinden het belangrijk dat het met jou goed gaat. Jij vertelt ons waar jij hulp bij nodig hebt. Samen met jou kijken we dan naar jouw situatie en wat jij nodig hebt om geholpen te worden. We kijken naar wat jij goed kunt en wat jij nog wilt en moet leren.

  Samen maken we een behandelplan. Hierin staat waarom je hulp krijgt van Lijn5, wat je gaat leren en waarin je begeleiding nodig hebt. Ook staan in het behandelplan de afspraken die we samen met jou maken. Jouw ouders of (gezins)voogd horen daar ook bij. Ook hierover heb jij zelf iets te zeggen. Kort uitgelegd komt het hier op neer:

  Ben je jonger dan 12 jaar?
  Dan zijn je ouders en/of (gezins)voogd altijd betrokken bij jouw hulp.

  Ben je tussen de 12 en 16 jaar?
  Jouw ouders en/ of (gezins)voogd zijn betrokken bij jouw hulp. Maar als er dingen zijn die jij liever niet wilt delen, dan kun je dat aangeven bij jouw begeleider. Dan praten we hier samen over.

  Ben je 16 jaar of ouder?
  Jouw ouders en/ of (gezins)voogd zijn betrokken bij jouw hulp. Maar heb je dit liever niet, of is dit om een andere reden niet wenselijk, dan kun je dat aangeven bij jouw begeleider. Dan praten we hier samen over.

  Wil je meer weten? In het document Rechten en Plichten Lijn5 kun je hierover meer info lezen.

  Vertrouwenspersoon Soms zijn er dingen die je om bepaalde redenen niet kunt of durft te vertellen aan je ouders, jouw begeleiders of op school. In dat geval kun je terecht bij een vertrouwenspersoon van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

  Deze vertrouwenspersoon kun je bellen of mailen als je:

  1. een vraag hebt over de hulp die je krijgt;
  2. ontevreden bent met de hulpverlening die je krijgt;
  3. iets niet aan je ouders, pleegouders, de groepsleiding of je gezinsvoogd durft te vertellen.

  Met een vertrouwenspersoon kun je in goed vertrouwen praten. Hij of zij gaat zorgvuldig om met wat jij vertelt. Als het iets levensbedreigend is, dan moeten ze je ouders of groepsleiding wel inlichten.

  Dit zijn de contactgegevens van de vertrouwenspersoon van het AKJ:
  T 088 555 10 00
  E info@akj.nl
  www.akj.nl

  Jouw mening
  Jouw mening vinden wij ook erg belangrijk. Daar luisteren we graag naar, want zo kunnen wij jou de hulp bieden die jij, andere jongeren en gezinnen nodig hebben. Bij Lijn5 kun je op verschillende manieren jouw mening en advies geven. We hebben bijvoorbeeld jongerenraden en een cliëntenraad. Onder de webpagina ‘Mijn mening geven’ vind je meer informatie over hoe jij jouw mening kunt geven.


 • Waar letten hulpverleners van Lijn5 op?

  De begeleiders van Lijn5 luisteren goed naar jou en jouw omgeving. We letten daarbij allereerst op jouw veiligheid en welzijn. In onze behandeling en begeleiding kijken we naar hoe het met jou gaat, naar wat jij en je familie nodig hebben en wat jij of jullie kunnen leren.

  Dit doen wij aan de hand van ‘De schijf van 8’, dat houdt in dat we kijken naar hoe het met jou gaat op deze acht gebieden:

  1. Hoe is de omgang tussen jou en je ouders en andere familie?
  2. Hoe gaat het op school en/ of werk?
  3. Hoe vul jij je vrije tijd in?
  4. Hoe creëer en onderhoud jij je woon- en leefsituatie?
  5. Hoe ga jij om met autoriteiten en instanties? (bijvoorbeeld leraren, politie, werkgevers)
  6. Hoe zorg jij voor je eigen gezondheid en veiligheid?
  7. Hoe ga jij om met jouw sociale contacten en vriendschappen?
  8. Hoe ga jij om met intimiteit en seksualiteit?


 • Hoe lang duurt de hulp van Lijn5?

  Dat is voor iedereen verschillend en hangt ook af van de hulp die je krijgt. Soms kan je na een aantal gesprekken weer zelf verder. Soms is er langer hulp nodig. We bespreken dit altijd samen.
 • Wie mogen mijn dossier inzien?

  Wij bergen de informatie over jou goed op in je eigen dossier, dat is privé.

  Tot je 12e zijn jouw ouders of (gezins)voogd verantwoordelijk voor jou en lezen zij ook jouw dossier.

  Ben je tussen de 12 en de 16 jaar? Dan wordt jouw dossier ook gedeeld met jouw ouders of (gezins)voogd. Als er dingen zijn die jij niet wilt delen, dan kun je dat aangeven bij jouw begeleider. Dan praten we hier samen over.

  Ben je 16 jaar of ouder, dan mogen jouw ouders of (gezins)voogd alleen de informatie lezen waarvoor jij toestemming geeft.

  Als anderen informatie over jou vragen, sturen wij dat alleen toe als zij schriftelijk kunnen aantonen dat jij toestemming hebt gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je huisarts.
 • Doe je ook leuke dingen met de groep?

  Lijn5 vindt het belangrijk dat jongeren een leuke en goede vrijetijdsbesteding hebben. Dus dingen die je naast je school of je werk doet. Groepsleiding zorgt daarom voor verschillende activiteiten, zoals sporten, iets creatiefs doen of samen naar de film.
 • Hoe kan ik een klacht indienen?

  Het kan zijn dat je ergens ontevreden over bent. Hier mag je natuurlijk iets over zeggen. In het  document Rechten en Plichten Lijn5 en het Klachtenformulier cliënten staat stap voor stap uitgelegd wat je kunt doen als je ontevreden bent over je behandeling of over iets anders bij Lijn5.
   
  Vertrouwenspersoon
  De vertrouwenspersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht. Hij of zij werkt bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, kortweg het AKJ. Dat is een onafhankelijke stichting, dus de vertrouwenspersoon is niet in dienst bij Lijn5. Je kunt hem of haar bereiken via telefoonnummer 088-555 10 00 of door een mail te sturen naar info@akj.nl. Je kunt ook chatten via de website www.akj.nl.