Jouw privacy

Er is een wet waarin staat wat mensen juist wel, óf juist niet van jou mogen weten of lezen. Denk bijvoorbeeld aan begeleiders, leraren of jouw ouders/verzorgers. Jij hebt namelijk het recht op privacy.

Deze wet beschermt dus jouw privacy. Lijn5 heeft op basis van deze wet een Privacyreglement geschreven. Hierin staat bijvoorbeeld wie er in jouw dossier mogen kijken, en wie niet. Ook staat erin hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Als je bij Lijn5 in behandeling komt, krijg je het document Rechten en Plichten. Hierin staan de belangrijkste onderwerpen uit het Privacyreglement in het kort beschreven.